Jako živí – probíhá květen – červen 2022

Typ eventu: 
Přednášky

Poznávání obojživelníků a plazů, jejich nároků na prostředí, výskyt v Praze a ve středních Čechách. Program je založen na pozorování modelů, které jsou k nerozeznání od živých zvířat, a poslechu hlasů našich druhů žab. V jarních měsících možnost pozorování ropuchy zelené v zámeckém parku.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Probíhá květen – červen 2022

Pro starší žáky s komplexnějším výkladem

Délka programu: cca 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda – Přírodopis, Biologie živočichů

Termín: program je možné objednat ve vhodném ročním období, doporučujeme duben – červen

Cena: 30,- Kč/os. + doprovod zdarma

 

Kontakt:

MgA. Tereza Kopecká  

+420 233 029 042

+420 703 855 331

kopecka@muzeum-roztoky.cz