Jako živí

Typ eventu
Přednášky

Poznávání obojživelníků, jejich nároků na prostředí, výskyt v Praze a ve středních Čechách. Program je založen na pozorování modelů, které jsou k nerozeznání od živých zvířat. V jarních měsících možnost pozorování ropuchy zelené v zámeckém parku.
Program probíhá za podpory Pražské plynárenské, a.s.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Pro starší žáky s komplexnějším výkladem

Délka programu: cca 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda – Přírodopis, Biologie živočichů

Galerie