Jako živí

Typ eventu
Přednášky

Poznávání obojživelníků a plazů, jejich nároků na prostředí, výskyt v Praze a ve středních Čechách. Program je založen na pozorování modelů, které jsou k nerozeznání od živých zvířat, a poslechu hlasů našich druhů žab. V jarních měsících možnost pozorování ropuchy zelené v zámeckém parku.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Pro starší žáky s komplexnějším výkladem

Délka programu: cca 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda – Přírodopis, Biologie živočichů

Galerie
Archiv