Archeologické nálezy z regionu Roztok

Typ eventu: 
Školy
Přednášky

Přednáška s možností navštívit významnou archeologickou lokalitu Levý Hradec.

Pro 4.-5. ročník nebo pro 2. stupeň ZŠ

Délka přednášky: cca 60 minut, program s vycházkou: cca 120 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Lidé a čas a Člověk a společnost – Dějepis