Lektorský program | Elementy barvy

Typ eventu: 
Školy
Prohlídky
Dílny
Dílny

Lektorský program k expozici Ateliér Zdenky Braunerové
Délka programu: 90 minut
Typ programu: mluvíme o umění, s tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ

Jak vzniká obraz? Co se vlastně stane, když světlo dopadne na sítnici? Jak se mění svět kolem nás, když změníme, narušíme, nebo ubereme světlo? Které smysly zbystří, když zrak je upozaděn? Kdo je to krajinář a proč se Zdena Braunerová zamilovala do Barbizonské školy?
Vezměte si pláštěnky, naše objevy budeme společně ověřovat v krajině. Během lektorského programu zajdeme i na návštěvu do ateliéru Zdenky Braunerové. 

Vzdělávací oblast: RVP ZV -
Člověk a kultura: Výtvarná výchova - rozvíjení smyslové citlivosti, osobní postoj v komunikaci, proměny komunikačního obsahu
Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody - látky a jejich vlastnosti
Člověk a příroda: Fyzika - Světelné děje - zákony šíření světla, optika
SŠ - Teorie světla a barev, Dějiny umění - Barbizonská škola

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: ZŠ - 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma
Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Program je možné si objednat od 29. dubna 2024. 

Rezervace programu:

Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
Lektorský program Elementy barvy
Lektorský program Elementy barvy
Středočeské muzeum v Roztokách - Ateliér Zdenky Braunerové
Lektorský program Elementy barvy
Lektorský program Elementy barvy