Lektorský program | Za slávou a za dobrodružstvím? - připravujeme

Typ eventu: 
Školy
Prohlídky
Dílny
Dílny

Lektorský program k výstavě Vojtěch Kubašta: svět pop-up knih
Délka programu: 90 minut
Typ programu: mluvíme o umění, s tvořivou aktivitou
Stupně školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Evropa na sklonku 15. století začala systematicky objevovat místa za svými hranicemi. Země jako Portugalsko, Španělsko, Anglie, Francie a mnohé další vypravovaly objevitelské plavby, během nichž jsme záhy poznali podobu naší Země, ale započal i evropský vliv a evropské ovládnutí nových území. Vznikl tak kolonialismus, který zejména v 19. století znamenal společenské, ekonomické a politické ovládnutí jednoho národa druhým.
Je kolonializmus pouze záležitostí minulosti? Seznámíme se s nejvýznamnějšími cestovateli a objeviteli. Pomocí deníkových záznamů prozkoumáme jejich osobní zkušenosti. Ve výtvarné aktivitě se s kritickým okem zaměříme na to, jak je kolonialismus v minulosti zobrazován a jaké skutečné podoby může mít. 

Pojďme společně ohledávat hranice svobody a kriticky se zamýšlet nad tím, jak s tématem kolonializmu naložit v současné společnosti. 

Vzdělávací oblast: RVP ZV -
Člověk a společnost: Objevy a dobývání. Počátky nové doby - zámořské objevy a počátky dobývání světa, Modernizace společnosti - kolonializmus
Člověk a kultura: Výtvarná výchova - rozvíjení smyslové citlivosti, osobní postoj v komunikaci, proměny komunikačního obsahu

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: ZŠ - 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma
Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Program je možné si objednat od 29. dubna 2024. 

Rezervace programu:

Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
Lektorský program Za slávou a za dobrodružstvím?