Lektorský program | Hýbačky z papíru

Typ eventu: 
Školy
Dílny
Dílny

Lektorský program k výstavě Vojtěch Kubašta: svět pop-up knih
Délka programu: 90 - 100 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. stupeň ZŠ (od 6 let)

Nehlučte, děti! Ani muk!
Povím vám příběh z lesních luk... 

Během lektorského programu se společně přeneseme do pohádky o jednom zvířecím přátelství. Zjistíme, co cvrček a mravenci dělají v zimě, proč je hmyz v přírodě důležitý a jak ho my sami můžeme chránit.

Ve výtvarné části odhalíme tajemství trojrozměrných pop-up knih světoznámého ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Seznámíme se s jejich stavbou a jednotlivými 3D prvky. Některé pop-up mechanismy pak uplatníme ve vlastní tvorbě. Pojďte společně odhalit magii obyčejného papíru.

 

Vzdělávací oblast: RVP ZV -
Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody - živočichové, ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
Umění a Kultura: VV – rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity
Jazyk a jazyková komunikace: Literární výchova - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: ZŠ - 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma
Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Rezervace programu:

Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

Galerie: 
Cvrček a mravenci - Vojtěch Kubašta
aktivita ve výstavě Vojtěch Kubašta
aktivita ve výstavě Vojtěch Kubašta
animační část lektorského programu Hýbačky z papíru
animační část lektorského programu Hýbačky z papíru
Středočeské muzeum v Roztokách - výstava Vojtěch Kubašta
výtvarná část lektorského programu Hýbačky z papíru
výtvarná část lektorského programu Hýbačky z papíru
výtvarná část lektorského programu Hýbačky z papíru
výtvarná část lektorského programu Hýbačky z papíru
výtvarná část lektorského programu Hýbačky z papíru
výtvarná část lektorského programu Hýbačky z papíru