Lektorský program I EKO plakát

Typ eventu: 
Školy
Dílny
Dílny

Lektorský program k výstavě Pod vodou i nad vodou
Délka programu: 120 minut
Typ programu: Mluvíme o ekologii, s tvořivou aktivitou
Stupně školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOŠ

Slova jsou mocná a bez vody se nedá žít!
Propojme sílu slova s uměním a vytvořme si společně plakát, malé poselství, které chceme vzkázat světu. 
Doba, kdy vody bylo dostatek a byla čistá jako křišťálová studánka je dávno minulostí. Znečištěné vodní toky trápí nejen ekology a enviromentální nadšence, ale i každého z nás. Každý rok jsme svědky rekordních teplot, které jasně varují před hrozbami globálního oteplování. Ohrožených druhů neustále přibývá. 
Pojďme společně otevřít jeden z nejpalčivějších problémů, kterým čelí dnešní moderní svět!

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Biologie živočichů, Biologie rostlin, Význam živočichů a jejich ochrana, Neživá příroda, Základy ekologie, Životní prostředí

Kapacita: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 100 Kč žák, 2x pedagogický doprovod zdarma
Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 

Termíny: 
Úterý: 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
Středa: 9:30 – 11:30
Čtvrtek: 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:00

Lektorský program je možné si objednat pouze do 14. dubna. 

Kontakt a rezervace:
Lucie Švorcová
+420 732 199 796
svorcova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
Středočeské muzeum - lektorský program
aktivita ve výstavě Pod vodou i nad vodou
tvůrčí část lektorského programu v ateliéru
tvůrčí část lektorského programu v ateliéru
tvůrčí část lektorského programu v ateliéru
tvůrčí část lektorského programu v ateliéru
tvůrčí část lektorského programu v ateliéru