Lektorský program I Rozhýbej Neolit!

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Lektorský program k expozici Archevita - stopami věků
Délka programu: 90 minut
Typ programu: pohybový program s dramatickými prvky
Stupně školy: 6. ročník ZŠ


Rozhýbej se!
Jaké to je ocitnout se na chvíli v cizí kůži a opustit svoje současné starosti? Budeme společně cestovat do minulosti. Společně prozkoumáme detaily tajemstvím života pravěkého člověka Neolitické kultury a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, pohybovými a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. 
Program probíhá v prostorách archeologické expozice ARCHEVITA  – Stopami věků

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět

Kapacita: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 50 Kč žák, 2x pedagogický doprovod zdarma
Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita