Lektorský program I Rozhýbej Neolit!

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Lektorský program k expozici Archevita - stopami věků
Délka programu: 90 minut
Typ programu: pohybový program s dramatickými prvky
Stupně školy: 6. ročník ZŠ, zájmové kroužky


Rozhýbej se!
Jaké to je ocitnout se na chvíli v cizí kůži a opustit svoje současné starosti? Budeme společně cestovat do minulosti. Společně prozkoumáme detaily tajemstvím života pravěkého člověka Neolitické kultury a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, pohybovými a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. 
Program probíhá v prostorách archeologické expozice ARCHEVITA  – Stopami věků

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět
 

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma

Program Rozhýbej neolit! je možné objednat pouze od září do ledna.  

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

 

Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 
Rezervace programu:
Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

 

Video: 
Galerie: 
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita
dramatická aktivita v ateliéru
evokace lektorský program Rozhýbej neolit