Lektorský program I Rozhýbej Neolit!

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Délka programu: 120 minut
Typ programu: pohybový program s dramatickými prvky
Stupně školy: 6. ročník ZŠ


Rozhýbej se!
Jaké to je ocitnout se na chvíli v cizí kůži a opustit svoje současné starosti? Budeme společně cestovat do minulosti. Společně prozkoumáme detaily tajemstvím života pravěkého člověka Neolitické kultury r a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, pohybovými a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. Součástí edukačního programu je prohlídka expozice Archevita - stopami věků. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět
Kapacita: max. 25 dětí

 

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
aktivita v expozici Archevita