Lektorský program I Vytvaruj si neolit

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Lektorský program k expozici Archevita - stopami věků
Délka programu: 90 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ


Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily Neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. 
Program probíhá částečně v prostorách archeologické expozice ARCHEVITA  – Stopami věků. Součástí programu je výtvarná dílna.  

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět

Kapacita: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 50 Kč žák, 2x pedagogický doprovod zdarma
Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita