Lektorský program I Vytvaruj si neolit

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Lektorský program k expozici Archevita - stopami věků
Délka programu: 90 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ


Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily Neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. 
Program probíhá částečně v prostorách archeologické expozice ARCHEVITA  – Stopami věků. Součástí programu je výtvarná dílna.  

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět
 

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma

Program Rozhýbej neolit! je možné objednat pouze od září do ledna.  

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

 

Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 
Rezervace programu:
Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

 

Video: 
Galerie: 
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita