Lektorský program I Vytvaruj si neolit

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Lektorský program | Vytvaruj si neolit

Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily Neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. 

Klíčová slova: otisk, paměť, rituály, řemeslo, pravěk, společenství, historie
Vazba na RVP: Člověk a společnost, člověk a jeho svět, Umění a kultura

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ, zájmové kroužky

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut

 

CENA PROGRAMU: 80 Kč/ student, 2x pedagogický doprovod zdarma
Kapacita programu: 10-25 žáků. Skupiny nad 25 osob rozdělujeme s ohledem na bezpečnost uměleckých děl ve výstavních prostorách.

REZERVACE PROGRAMU: Tereza Šimková simkova@muzeum-roztoky.cz

Program je k objednání v období ZÁŘÍ až LEDEN.

Termíny:
Pondělí: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30

Video: 
Galerie: 
Středočeské muzeum v Roztokách - expozice Archevita
evokace v expozici Archevita
animační část lektorského programu v expozici Archevita
tvůrčí aktivita v ateliéru
tvůrčí aktivita v ateliéru
Středočeské muzeum v Roztokách - expozice Archevita