Lektorský program I Vytvaruj si neolit

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Délka programu: 120 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ


Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily Neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. Součástí edukačního programu je prohlídka expozice Archevita - stopami věků. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět
Kapacita: max. 25 dětí

 

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
aktivita v expozici Archevita
aktivita v expozici Archevita