Lektorský program I Výtvarné sdružení 22

Typ eventu: 
Školy

Lektorský program k výstavě Hollar - napříč generacemi (7. 11. 2022—19. 3. 2023) 

Délka programu: 90 minut
Typ programu: s tvořivou aktivitou, Mluvíme o historii
Stupně školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Zatímco v minulosti se umělci sdružovali v nejrůznějších uskupeních, současná generace se většinou snaží prosadit na vlastní pěst. Kdysi slavné spolky a besedy, v nichž se po desetiletí setkávali progresivní autoři, zestárly a nebyly nahrazeny novými.
Jsou umělecké spolky vyhynulý druh?
Dnešní umělce středního věku charakterizuje individualistický étos, ti mladší raději volí méně závazné formy spolupráce, které se často soustředí kolem alternativních výstavních prostor. Nepřišli jsme s ústupem těchto uměleckých sdružení na okraj uměleckého dění o něco důležitého? V čem by nám mohly být dnes užitečné? Jaká by mohla a měla být jejich funkce v současném uměleckém provozu?
Program založený na vzájemné spolupráci studentů prověří vytvořením fiktivního uměleckého sdružení funkčnost a aktuálnost uměleckých spolků a sdružení.

 

Vzdělávací oblast: - Člověk a demokracie, Umění a kultura / Výtvarná výchova
Kapacita: max. 25 dětí
Cena: 50 Kč žák, 2x pedagogický doprovod zdarma

 

Termíny:
Pondělí: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Středa: 13:00 - 14:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Pátek: 13:00 - 14:30

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

Galerie: 
Muzeum Roztoky