Lektorský program | Vykladači historie

Typ eventu: 
Školy

Lektorský program | Vykladači historie

Lektorský program je postavený na práci ve skupinách. Studenti jsou stavěni do role Vykladačů historie. Jejím prostřednictvím si daleko lépe uvědomují mnoho možných linií výkladu nálezů pravěkých artefaktů. Jsou také konfrontováni s různými možnostmi poznání naší minulosti. Pomocí objektového učení a muzejních kufříků se studenti seznámí se specifikami a zajímavostmi daných období. Zaměříme se na architekturu, řemesla a společenský život. 

Klíčová slova: archeolog, paměť, recyklace, historie, pravěk, společnost
Vazba na RVP: Člověk v dějinách, Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ, SŠ

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut

 

CENA PROGRAMU: 80 Kč/ student, 2x pedagogický doprovod zdarma
Kapacita programu: 10-25 žáků. Skupiny nad 25 osob rozdělujeme s ohledem na bezpečnost uměleckých děl ve výstavních prostorách.

REZERVACE PROGRAMU: Tereza Šimková simkova@muzeum-roztoky.cz

Termíny k objednání:
Pondělí: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30

 

Video: 
Galerie: