Středočeský vlastivědný sborník 35

Typ publikace: 
Sborníky

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2017 

VZPOMÍNKA NA PHDR. IVANU VOJTĚCHOVSKOU

STUDIE 

FARNOST ODOLENA VODA ROKU 1736  (Robert Šimůnek)

DOVOLTE, ABYCH SMĚLA BÝT PROSTĚ SVÁ (Martin Hemelík)

Z HISTORIE BŘEZOHORSKÉHO DOLU MARIE, JEDNOHO Z NEJMODERNĚJŠÍCH V HABSBURSKÉ MONARCHII (Josef Velfl)

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

na území Středočeského regionu v roce 2016

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY, p. o  (David Daněček – Jana Klementová – Eliška Kvěchová – Petr Nový – Barbora Urbanová/ Vávrová)

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH, p. o  (Katalin Almássy – Pavel Snítilý)

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, p. o  (Andrea Němcová)

MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o.  (Filip Krásný)

MUZEM T. G. M. RAKOVNÍK, p. o. (Kateřina Blažková – Dana Stolzová)

MUZEUM PODBLANICKA VE VLAŠIMI, p. o (Darina Vnoučková)

SYRAKUS, z. s. (Michal Pokorný – Petr Meduna – Rafael Janicki)

ZPRÁVY A RECENZE

MARIE FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ  Markéta Urfusová)

MATERIÁLY KE SVAZU PŘÁTEL USA V ČELÁKOVICÍCH (1946–1948)  (Martin Dolejský)

ČTVRTSTOLETÍ CELOREPUBLIKOVÉHO SETKÁVÁNÍ SKUPIN HISTORICKÉHO ŠERMU NA „BITVĚ LIBUŠÍN“  (Karel Drvola)

ZPRÁVA O EXHUMACI HROMADNÉHO HROBU Z KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE VELKÉM HÁJI V ROZTOKÁCH  (Petr Nový)

RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ VE STŘEDOČESKÉM MUZEU V ROZTOKÁCH U PRAHY (Michaela Caranová – David Daněček – Petra Domčíková – Barbora Korbelová – Zdeněk Růžička – Kateřina Vraná – Petra Witoszková)

VÝBĚROVÁ REGIONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE ZA ROK 2016

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ  do Středočeského vlastivědného sborníku

https://www.muzeum-roztoky.cz/sites/default/files/instrukce_pro_autory.png

 

Cena: 
220 Kč