Lidové podmalby na skle ze sbírek Národního muzea

Typ publikace
Monografie
Autor
Luboš Kafka
Vydalo Národní muzeum v roce 2013
Lidové obrázky malované na skle, odborně nazývané podmalbami, představují jednu z nejkrásnějších forem lidového výtvarného umění českých zemí. Sbírka Národního muzea je se svými téměř 2000 exempláři nejspíše největší evropskou kolekcí svého druhu.
Cena
50 Kč