Zdenka Braunerová (1858–1934)

Typ publikace: 
Monografie
Autor: 
Miloslav Vlk

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2004. Dvojjazyčný text (Č-A). Vydáno za podpory AMG a Českého výboru ICOM. 35 str. vč. obr. příloh.

Publikace stručnou formou mapuje životní osudy a tvorbu známé umělkyně, jejíž život byl úzce spjat s Roztoky a jejíž umělecký odkaz a předměty vztahující se k její osobnosti patří mezi základní sbírkové fondy Středočeského muzea. Členění kapitol: Pouť za uměním, Umělecký odkaz, Osobnost a její význam, Zdenka Braunerová ve sbírkách Středočeského muzea. Doplněno barevnou obrazovou a fotografickou dokumentací z fondů muzea. Druhé, upravené vydání publikace z r. 1994.

Cena: 
60 Kč