Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

Typ publikace: 
Monografie
Autor: 
Ivana Kubečková, Luboš Kafka

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2017. 135 stran, německé a anglické resumé včetně seznamu exponátů. Katalog vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy u příležitosti 60. výročí jeho založení s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s podporou Středočeského kraje a podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

Odborný katalog muzejní kolekce podmaleb na skle, rozčleněný do několika kapitol, jež postihují historický vývoj malby na skle, techniku podmalby a podmínky výroby, a zejména charakterizují produkční oblasti, z kterých obrázky na skle pocházejí. Katalog je vydán jako průvodce stejnojmenné výstavy (k vidění v Malé výstavní síni od 11. 8. do 29. 10. 2017).

Cena: 
200Kč
Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy