Středočeský vlastivědný sborník 30

Typ publikace: 
Sborníky

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2012. 211 str. vč. obr. příloh.

Cena: 
55Kč