Středočeský vlastivědný sborník 30

Typ publikace
Sborníky

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2012. 211 str. vč. obr. příloh.

Cena
55Kč