Středočeský vlastivědný sborník 31

Typ publikace: 
Sborníky

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2013. 187 str. vč. obr. příloh.

Studie

Mělník v době pruských válek - Jan Kilián
Poddanské městečko Kladno a jeho okolí v čase napoleonských válek (Karel Drvola)
200. výročí zaražení Ševčinského dolu a březohorský rudní revír (Josef Velfl)
Historie prvního tábora nucené práce v Československu TNP Kladno – Dříň 10. 12. 1948 – 15. 12. 1950 (František Bártík)

Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v letech 2011 a 2012

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (David Daněček – Jana Klementová – Petr Nový – Kamil Smíšek)
Městské muzeum v Čelákovicích (Jaroslav Špaček – Pavel Snítilý)
Archeologické výzkumy na Příbramsku (Rastislav Korený – Veronika Machačová – Michal Pokorný)
Archeologické výzkumy Společnosti Archeocentrum, institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech, o. p. s. (Josef Hložek)
Nález halštatského náramku z Přemyšlení (okres Praha-východ) (Andrea Němcová)
Záchranné archeologické výzkumy v areálu měst Mělníka a Mšena v letech 2011–2012 (Petr Meduna – Alena Veselá – Alexandra Bernardová – Jan Novák)

Zprávy a recenze

MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr. Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Edice Paměť války. Čechoslováci 1939–1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 576 stran (Josef Velfl)
ČECHURA, Martin. Zaniklé kostely Čech. Praha: Nakladatelství Libri 2012, 344 stran (Lubomír Procházka)
Kladenské muzeum dosáhlo významného úspěchu (Zdeněk Kuchyňka)

Výběrová regionální bibliografie za rok 2012

Cena: 
30 Kč