Středočeský vlastivědný sborník 37

Typ publikace: 
Sborníky
Autor: 
Odpovědná redaktorka: Marcela Šášinková

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2019. 225 stran včetně obr. příloh.

Obsah

Studie

Pátrání po dioramatu Inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789
Markéta Formanová – Zdeněk Kuchyňka
170 let montánního školství v Příbrami a březohorský revír
Josef Velfl
Přínos důlního inženýra Emanuela Klečky (1816–1885) dějinám města Kladna a jeho průmyslu (II. díl)
Karel Drvola
Stopy české umělkyně Zdenky Braunerové ve francouzské kultuře
Brigitte Brauner

Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2018

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Martin Černý – David Daněček – Jana Klementová – Eliška Kvěchová – Petr Nový – Kamil Smíšek
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace
Katalin Almássy – Pavel Snítilý
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace
Lucie Hylmarová – Alena Veselá
Oblastní muzeum Praha-Východ, příspěvková organizace
Martin Hůrka – Andrea Němcová
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
Rastislav Korený
Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace
Kateřina Blažková – Dana Stolzová – Jana Bezáková
Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace – pobočka Benešov
Soňa Hendrychová – Tereza Davidová
Syrakus, z. s.
Michal Pokorný – Petr Meduna – Rafael Janicki

Zprávy a recenze

Unikátní vyobrazení hradiště Levý Hradec od F. A. Hebera
David Daněček
Čas masopustu
Vanda Jiříkovská
Jan Felkl a syn, továrna na pomůcky učebné v Roztokách n./Vlt.
Eva Novotná – Marcela Šášinková
Miroslav Žitný (ed.): Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600–1610. Prameny k českým dějinám 16. – 18. století.
Řada B = Documenta res gestas Bohemicas sauculorum XVI. – XVIII. illustrantia. Series B, sv. 7/1, 7/2 Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2015, 604 s. a 2016, 814 s., ISBN 978-80-7394-544-2 a ISBN 978-80-7394-575-6 (RECENZE) 209
Lukáš M. Vytlačil
Poldi Múzou a inspirací
Zdeněk Kuchyňka

Výběrová regionální bibliografie za rok 2018

Cena: 
180 Kč