Pro média

Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Urfusová, Markéta Bc. vedoucí programového oddělení +420 233 029 041, +420 774 836 463
urfusova@muzeum-roztoky.cz
Vránková, Iva Mgr. produkční výstav, doprovodné programy, zástupkyně vedoucí oddělení +420 233 029 042, +420 723 121 692
propagace@muzeum-roztoky.cz, vrankova@muzeum-roztoky.cz
Video