Pro média

Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Ježková, Iva PhDr. pracovnice vztahů k veřejnosti a médiím +420 233 029 042, +420 603 210 592
jezkova@muzeum-roztoky.cz
Urfusová, Markéta Bc. vedoucí programového oddělení, historička +420 233 029 014, +420 774 836 463
urfusova@muzeum-roztoky.cz
Vránková, Iva Mgr. produkční výstav, doprovodné programy +420 233 029 042, +420 723 121 692
propagace@muzeum-roztoky.cz, vrankova@muzeum-roztoky.cz
Video