Tůmová, Helena

Titul
MgA.
Pozice
kurátorka fondu textilu a uměleckého řemesla, metodička
Telefon
+420 233 029 035

Absolventka FUD UJEP v Ústí nad Labem a FaVU VUT v Brně (keramika, sochařství), v muzeu od roku 2017 jako kurátorka uměleckořemeslných sbírek (sklo, porcelán ad.) a fondu bytového a oděvního textilu. V letech 2015–2017 působila jako kurátorka uměleckořemeslných sbírek v Muzeu hl. m. Prahy.