Archeologické oddělení

Osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Klementová, Jana Mgr. zástupce ředitelky, vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka +420 233 029 030, +420 737 046 323
jana.klementova@muzeum-roztoky.cz
Daněček, David Mgr. zástupce vedoucího oddělení, archeolog, kurátor +420 233 930 319* (linka 30), +420 728 931 857
danecek@muzeum-roztoky.cz
Kvěchová, Eliška Mgr. archeoložka, správkyně depozitáře, dokumentátorka +420 233 930 319* (linka 15), +420 724 102 268
kvechova@muzeum-roztoky.cz
Nový, Petr Mgr. archeolog, správce depozitáře +420 723 646 901
archeologie@muzeum-roztoky.cz, novy@muzeum-roztoky.cz
Smíšek, Kamil Mgr. archeolog, numismatik +420 233 930 319* (linka 30), +420 603780645
smisek@muzeum-roztoky.cz
Černý, Martin Mgr. archeolog - dokumentátor +420 602 716 335
cerny@muzeum-roztoky.cz
Urbanová Barbora Mgr. archeoložka, v současné době na mateřské dovolené  233 930319 l.30, +420737301592
urbanova@muzeum-roztoky.cz
* detašované pracoviště v Libčicích nad Vltavou