Oddělení konzervace sbírek

Osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Růžička, Zdeněk vedoucí oddělení, konzervátor dřeva +420 233 029 072, +420 731 652 825
drevo@muzeum-roztoky.cz, ruzicka@muzeum-roztoky.cz
Korbelová, Barbora zástupkyně vedoucího oddělení, konzervátorka textilu +420 233 029 037
textil@muzeum-roztoky.cz, korbelova@muzeum-roztoky.cz
Leonovičová, Taťána Ing., CSc. technička konzervačního ozařovacího pracoviště +420 233 029 046
leonovicova@muzeum-roztoky.cz
Domčíková, Petra BcA. konzervátorka keramiky +420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz, domcikova@muzeum-roztoky.cz
Caranová, Michaela Mgr. et BcA. konzervátorka papíru +420 233 029 036
papir@muzeum-roztoky.cz, caranova@muzeum-roztoky.cz
Kozánková Kypetová, Alexandra Ing. konzervátorka kovů, obsluha RTG a XRF +420 233 029 039, +420 233 029 038
kov@muzeum-roztoky.cz, kypetova@muzeum-roztoky.cz
Nacherová, Iva konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
kovy@muzeum-roztoky.cz, nacherova@muzeum-roztoky.cz
Krsková, Kristýna MgA. konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
krskova@muzeum-roztoky.cz
Říhová, Petra Ing. konzervátorka kovů, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 004
rentgen@muzeum-roztoky.cz