Oddělení konzervace sbírek

Osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Říhová, Petra Ing. vedoucí oddělení, konzervátorka kovů +420 233 029 004, +420 731 652 825
rentgen@muzeum-roztoky.cz, witoszkova@muzeum-roztoky.cz
Domčíková, Petra BcA. konzervátorka keramiky +420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz, domcikova@muzeum-roztoky.cz
Caranová, Michaela BcA. konzervátorka papíru +420 233 029 036
papir@muzeum-roztoky.cz, caranova@muzeum-roztoky.cz
Fořtová Torňošová, Jana Mgr. konzervátorka keramiky, současné době na mateřské dovolené.  +420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz
Korbelová, Barbora konzervátorka textilu, zástupkyně vedoucí oddělení +420 233 029 037
textil@muzeum-roztoky.cz, korbelova@muzeum-roztoky.cz
Kozánková Kypetová, Alexandra Ing. konzervátorka kovů +420 233 029 039, +420 233 029 038
kov@muzeum-roztoky.cz, kypetova@muzeum-roztoky.cz
Leonovičová, Taťána Ing., CSc. technička konzervačního ozařovacího pracoviště +420 233 029 046
ozarovna@muzeum-roztoky.cz, leonovicova@muzeum-roztoky.cz
Nacherová, Iva konzervátorka kovů +420 233 029 039, +420 233 029 038
kovy@muzeum-roztoky.cz, nacherova@muzeum-roztoky.cz
Růžička, Zdeněk konzervátor dřeva +420 233 029 072
drevo@muzeum-roztoky.cz, ruzicka@muzeum-roztoky.cz