Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

ODBORNÉ ČINNOSTI – ZOOLOGIE

Zoologické sbírky

Do tohoto fondu je zařazeno přes 57 tisíc předmětů získaných vlastním sběrem, nákupem nebo darem. Největší část fondu – téměř 52 tisíc kusů – představuje entomologická sbírka, která je zaměřena především na oblast středních Čech a je stále rozšiřována. Podstatná část sbírky pochází od významných regionálních entomologů. Velmi cenná je zejména ucelená Doutnáčova sbírka brouků čeledi Carabidae (střevlíkovití) z poloviny 20. století. Z novějších přírůstků je nejvýznamnější Strejčkova regionální sbírka brouků z Prahy a středních Čech.

Kromě entomologie zahrnuje fond také dermoplastické preparáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, ptačí hnízda, ptačí vývržky, kosterní materiál a zooplankton. Za zmínku stojí zejména sbírka ptačích hnízd pocházejících z lokality Roztoky a Praha-Suchdol, reprezentující hnízda 34 druhů ptáků. V roce 1998 se zoologické sbírky rozrostly o významnou regionální sbírku dermoplastických preparátů ptáků, ptačích vajec a hnízd z pozůstalosti po Františku Křížovi z Roztok-Žalova, čítající 800 kusů.

Na začátek stránky

Odpovědná osoba

Hovorka, OldřichRNDr., Ph.D.Zoolog+420 233 029 047
zoolog@muzeum-roztoky.cz


Absolvent PřF UK Praha (obor systematická biologie, specializace entomologie), v muzeu od roku 2014, redaktor sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná. Zabývá se dokumentací současného stavu entomofauny středních Čech, studiem taxonomie a faunistiky zástupců čeledi střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) a některých dalších skupin hmyzu převážně z řádů brouci (Coleoptera) a blanokřídlí (Hymenoptera). Výsledky své práce publikuje v odborných i popularizačních periodikách.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Na začátek stránky

Ke stažení

pdfMuzeum a současnost, řada přírodovědná85 kB
pdfPokyny pro autory92 kB
pdfObsahy dosud vydaných čísel 1–27158 kB

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info