Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

ODBORNÉ ČINNOSTI – ETNOGRAFIE

Etnografické sbírky

Jádro etnografických sbírek tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po 2. světové válce s akcentem na středočeský region, především vybavení domácnosti a hospodářský inventář (např. nejrůznější typy nádobí a náčiní, zásobnice, přepravní nádoby a další drobný inventář venkovské domácnosti, v menší míře zemědělské stroje a nářadí). Významný fond představuje lidový nábytek s několika kusy z 18. století, převážně však spadající do 19. století. Materiál týkající se řemesel zastupuje kompletní vybavení kovářské dílny, zámečnické, truhlářské a ševcovské nářadí, v neposlední řadě také perníkářské formy.

Poměrně rozsáhlý je fond lidového oděvu, v kterém převažují jednotlivé oděvní součástky (pleny, kosičky, šněrovačky, zástěry, sukně atd.), v menší míře obsahuje tradiční krojové celky nejen z Čech, ale také z některých moravských oblastí.

Početnou sbírku tvoří předměty z okruhu lidového umění, zejména domácí a výklenkové plastiky, podmalby na skle a betlémy, právě tak jako předměty z okruhu devocionálií, reprezentované drobnou devoční grafikou, kramářskými a náboženskými tisky, poutními medailonky i poutní industrií přelomu 19. a 20. století. Své zastoupení mají ve sbírkách také lidové hračky.

Etnografické sbírky představují širokou škálu nejrozmanitějších předmětů dokládajících život venkovských vrstev zejména v oblasti středních Čech. Pro muzeum byly získány jak terénními sběry a dary, tak také nákupy. V současné době čítají přes 13 tisíc položek.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Odpovědná osoba

Kubečková, IvanaPhDr.Zástupkyně ředitelky, vedoucí oddělení, etnografka+420 233 029 025
+420 732 186 026
kubeckova@muzeum-roztoky.cz

Absolventka FF UK Praha (obor etnografie), v muzeu od roku 1985. Zaměření na dějiny každodennosti, nábytek, lidové umění v širším kontextu, betlémářství ad. Autorka či spoluautorka řady výstav (výběr): Národopisná výstava českoslovanská a střední Čechy (1994), Miloš Malina a jeho svět (1994), Lidové podmalby na skle (1995), Lidový nábytek v českých zemích (1999), Proměny středočeského venkova I.–III. (Roztoky a okolí, 2005; Kladensko a Slánsko, 2007; Kralupsko a Mělnicko, 2008), Tvary a vůně perníku (dotyková výstava perníkářských forem s interaktivním programem, 2006), Dítě, dětství, mateřství (2007), Lidové hračky v českých zemích (2008), Co slušelo prababičkám (lidové kroje středních Čech, 2010), Dárek z pouti – poutní a pouťové umění (2011), monotematické výstavy různých regionálních typů betlémů (2005, 2007, 2008, 2009, 2010) ad. Spoluautorka expozice v ateliéru Zdenky Braunerové (2005). V rámci oboru publikuje v odborných periodikách i populárně naučných časopisech.

Na začátek stránky

Fotogalerie

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info