Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

ODBORNÉ ČINNOSTI – SBÍRKOVÁ & ODBORNÁ KNIHOVNA

Knihovna Středočeského muzea je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem. Její vznik spadá do samých počátků muzea (1957), přestože první záznamy pocházejí až z roku 1962. Tvoří ji dva fondy — odborná knihovna a sbírková knihovna (tzv. konzervační fond).

Fond sbírkové knihovny obsahuje přes 4 tisíce svazků, z toho kolem stovky jsou tisky zařazené do podskupiny staré a vzácné tisky (vydány do roku 1800). Nejstarší tisky pocházejí ze 16. a 17. století (např. vydání Bible české z roku 1549, tištěné na Starém Městě pražském). Tematicky se ve sbírkové knihovně nacházejí knihy z oblasti historie, práva, náboženství, filozofie, hudby, vlastivědy, zeměpisu a politiky, různé učebnice, kuchařky i beletrie, ale také časopisy (např. Vlasť, Obzor, Rozkvět, Lumír, Zlatá Praha, Módní revue, Moderní revue atd.) a v malém počtu i několik rukopisů. Součástí je rovněž regionální literatura autorů nebo témat středočeského regionu, např. knihy ilustrované Zdenkou Braunerovou.

V mnoha případech byly knihy muzeu darovány či převedeny ze zrušených farních knihoven (Ořech, Noutonice, Kunratice, Statenice, Únětice). U těchto publikací logicky převažuje náboženská literatura (Bible, výklady Písma sv., homílie, apologetiky, životopisy svatých, kancionály zv. Nebeklíče, kramářské tisky). Fond je však rozšiřován i vlastní akviziční činností — nákupy v antikvariátech i od soukromých osob.

Fond odborné knihovny (více než 20 tisíc svazků) tvoří literatura hlavních vědeckých oborů zastoupených v muzeu nebo úzce s nimi souvisejících (archeologie, historie, archivnictví, národopis, výtvarné umění, botanika, zoologie, ochrana přírody nebo konzervace sbírkových předmětů). Knižní fond je neustále doplňován nákupem, dary či výměnou mezi institucemi v rámci dohody o vzájemné spolupráci mezi muzei.

Knihovní služby jsou zajišťovány prezenční formou. Samozřejmostí je půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS), rovněž poskytování bibliografické, informační a rešeršní služby pro odborné pracovníky muzea i širší veřejnost.

Na začátek stránky

Otevírací doba pro veřejnost

Středa 8:00–12:00 a 12:30–16:30

Na začátek stránky

Odpovědná osoba

Hůlková, MartinaBc.Knihovnice, archivářka+420 233 029 048
+420 233 029 049
archiv@muzeum-roztoky.cz
knihovna@muzeum-roztoky.cz

Absolventka dějin evropské kultury na KTF UK Praha, dále dvouletého archivního kurzu na FF UK Praha. V muzeu od roku 2014. Předchozí praxe v Archivu Pražského hradu (odborný archivář – pracovník badatelny a fototéky, 2007–2013).

Na začátek stránky

Fotogalerie

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info