Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

ODBORNÉ ČINNOSTI – ARCHEOLOGIE

Archeologické sbírky

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v současnosti disponuje dvěma archeologickými sbírkovými fondy. První z nich, archeologická podsbírka, která je součástí Sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, se začala formovat od roku 1961, kdy se tehdy ještě Okresní vlastivědné muzeum po čtyřleté rekonstrukci objektu zámku poprvé otevřelo veřejnosti a zahájilo svou pravidelnou činnost. Její základ je tvořen původnímu sběry zakladatelů muzea a jejich amatérských spolupracovníků a doplňován přebíranými sbírkami ze škol a od soukromníků. Její významný kvalitativní, ale zejména kvantitativní rozvoj, přišel v pol. 90. let 20. století v souvislosti s výrazným nárůstem stavebních aktivit v okolí hlavního města Prahy na území okresu Prahy-západ. Velkoplošné záchranné archeologické výzkumy obohatily archeologickou podsbírku o cenné nálezové celky dokumentující kulturní vývoj našeho území od mladší doby kamenné-neolitu až do středověku (lokality Černý Vůl, Roztoky, Velké Přílepy, Úholičky, Statenice, Tuchoměřice, Libčice nad Vltavou), zejména však o nálezy střední doby bronzové, doby římské a doby stěhování národů, které zde do této doby nebyly významně zastoupeny. Období raného středověku je v archeologické podsbírce reprezentováno soubory především z lokalit Levý Hradec, Roztoky, Radětice a Bášť, následující období středověku a částečně i novověku pak zase přírůstky z hradu Okoř a Velkých Přílep. V současné době archeologická podsbírka čítá již téměř 270 tisíc předmětů.

V souvislosti se změnou zřizovatele Středočeského muzea v roce 2001, respektive přechodem instituce pod Středočeský kraj, byl do centrální sbírkové evidence MK ČR (CESu) zapsán druhý, výše zmíněný, sbírkový fond, tzv. Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, která je tak tvořena všemi přírůstky od roku 2001 až do současnosti. Její významnou, nicméně zdaleka ne jedinou součástí, jsou především nálezové celky z plošných záchranných archeologických výzkumů v Hostivici, kde v souvislosti s výstavbou kolonií rodinných domů a zejména neustále se rozvíjejícího logistického areálu Tulipán Park prošlo záchranným archeologickým výzkumem již téměř 40 ha plochy v povodí Litovického potoka. Zachyceny, zdokumentovány a vlastně zachráněny zde byly více či méně výrazné stopy kontinuálního osídlení této oblasti již od mladší doby kamenné-neolitu, tedy z doby před více než sedmi tisíci lety.

Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v současnosti disponuje již více než 550 tisíci kusy předmětů a neustále se rozrůstá. Její základ, stejně jako v případě archeologické podsbírky, je tvořen fragmenty keramiky, opracovaných i neopracovaných zvířecích kostí, zl. skla a kovů.

Na začátek stránky

Odborná činnost

Na začátek stránky

Výstavní projekty

Na začátek stránky

Depozitáře v Libčicích nad Vltavou

Oba sbírkové fondy jsou uloženy v depozitářích Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v Libčicích nad Vltavou. Zde je také možné jejich prezenční badatelské studium.

Adresa je Ke křižovatce 561, Libčice nad Vltavou (areál na konci obce, při cestě na Tursko a Úholičky).

Na začátek stránky

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě s Mgr. Petrem Novým.

Na začátek stránky

Odpovědné osoby

Archeologické oddělení
archeologie@muzeum-roztoky.cz
Klementová, JanaMgr.Vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka+420 233 930 319* (linka 12)
+420 737 046 323
jana.klementova@muzeum-roztoky.cz
Daněček, DavidMgr.Archeolog, kurátor, zástupce vedoucí+420 233 930 319* (linka 30)
+420 728 931 857
danecek@muzeum-roztoky.cz
Nový, PetrMgr.Archeolog, správce depozitáře+420 233 930 319* (linka 22)
+420 723 646 901
archeologie@muzeum-roztoky.cz
novy@muzeum-roztoky.cz
Kvěchová, EliškaMgr.Archeoložka, správkyně depozitáře, dokumentátorka+420 233 930 319* (linka 15)
+420 724 102 268
kvechova@muzeum-roztoky.cz
Smíšek, KamilMgr.Archeolog+420 233 930 319* (linka 30)
+420 603 780 645
smisek@muzeum-roztoky.cz
Tesař, VladimírKreslič, dokumentátor+420 607 978 146
* detašované pracoviště v Libčicích nad Vltavou

Na začátek stránky

Fotogalerie

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info