Zoologické sbírky

Zoologie

Do tohoto fondu je zařazeno přes 57 tisíc předmětů získaných vlastním sběrem, nákupem nebo darem. Největší část fondu – téměř 52 tisíc kusů – představuje entomologická sbírka, která je zaměřena především na oblast středních Čech a je stále rozšiřována. Podstatná část sbírky pochází od významných regionálních entomologů. Velmi cenná je zejména ucelená Doutnáčova sbírka brouků čeledi Carabidae (střevlíkovití) z poloviny 20. století. Z novějších přírůstků je nejvýznamnější Strejčkova regionální sbírka brouků z Prahy a středních Čech.

Kromě entomologie zahrnuje fond také dermoplastické preparáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, ptačí hnízda, ptačí vývržky, kosterní materiál a zooplankton. Za zmínku stojí zejména sbírka ptačích hnízd pocházejících z lokality Roztoky a Praha-Suchdol, reprezentující hnízda 34 druhů ptáků. V roce 1998 se zoologické sbírky rozrostly o významnou regionální sbírku dermoplastických preparátů ptáků, ptačích vajec a hnízd z pozůstalosti po Františku Křížovi z Roztok-Žalova, čítající 800 kusů.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny. Studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Hovorka, Oldřich RNDr., Ph.D. zoolog,entomolog, redaktor sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná +420 233 029 047
zoolog@muzeum-roztoky.cz, hovorka@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Zoologické sbírky
Sborník Muzeum a současnost, řada přírodovědná