Etnografické sbírky

Etnografie

Jádro etnografických sbírek tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po 2. světové válce s akcentem na středočeský region, především vybavení domácnosti a hospodářský inventář (např. nejrůznější typy nádobí a náčiní, zásobnice, přepravní nádoby a další drobný inventář venkovské domácnosti, v menší míře zemědělské stroje a nářadí). Významný fond představuje lidový nábytek s několika kusy z 18. století, převážně však spadající do 19. století. Materiál týkající se řemesel zastupuje kompletní vybavení kovářské dílny, zámečnické, truhlářské a ševcovské nářadí, v neposlední řadě také perníkářské formy.

Poměrně rozsáhlý je fond lidového oděvu, v kterém převažují jednotlivé oděvní součástky (pleny, kosičky, šněrovačky, zástěry, sukně atd.), v menší míře obsahuje tradiční krojové celky nejen z Čech, ale také z některých moravských oblastí.

Početnou sbírku tvoří předměty z okruhu lidového umění, zejména domácí a výklenkové plastiky, podmalby na skle a betlémy, právě tak jako předměty z okruhu devocionálií, reprezentované drobnou devoční grafikou, kramářskými a náboženskými tisky, poutními medailonky i poutní industrií přelomu 19. a 20. století. Své zastoupení mají ve sbírkách také lidové hračky.

 

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Kubečková, Ivana PhDr. etnografka +420 233 029 025, +420 732 186 026
kubeckova@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Vambeřická Madona, polychromovaná dřevořezba, Kladsko (?), polovina 19. století, v. 16 cm.
Skříňkový betlém z východních Čech (pravděpodobně Broumovsko), polychromovaná dřevořezba (figurky), lepenka, kašírování, konec 19. století, 52,5 x 52,5 x 36 cm.
Devoční obrázek s Madonou z Landshutu, malba na papíru a textilní aplikace, po obvodu čtyři ostatky světců, výzdoba z dracounu, bulionu a sklíček, Bavorsko (Landshut ?), 2. polovina 18. století, 23,5 x 19 x 3,5 cm.
Skříň lidová malovaná, měkké dřevo, střední Čechy, dat. 1819 (pravděpodobně pořízená ke svatbě), 175 x 117 x 57 cm.
Čtrnáct svatých pomocníků, podmalba na skle (v nepůvodní liště), severovýchodní Čechy – Kladsko, kolem r. 1800, 53,8 x 37,4 cm.
Kristus z Wies, podmalba na skle, severočeská sklářská oblast (Jablonecko), 1. polovina 19. století, 32,5 x 22,5 cm.
Mariazellská Madona, polychromovaná dřevořezba, Rakousko nebo Čechy, konec 18. století, v. 54,5 cm.
Klanění pastýřů, voskový reliéf v původním rámu, dracounová a textilní výzdoba, klášterní práce (?), střední Evropa, konec 18. století, 21,3 x 25 cm.