Etnografické sbírky

Etnografie

Jádro etnografických sbírek tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po 2. světové válce s akcentem na středočeský region, především vybavení domácnosti a hospodářský inventář (např. nejrůznější typy nádobí a náčiní, zásobnice, přepravní nádoby a další drobný inventář venkovské domácnosti, v menší míře zemědělské stroje a nářadí). Významný fond představuje lidový nábytek s několika kusy z 18. století, převážně však spadající do 19. století. Materiál týkající se řemesel zastupuje kompletní vybavení kovářské dílny, zámečnické, truhlářské a ševcovské nářadí, v neposlední řadě také perníkářské formy.

Poměrně rozsáhlý je fond lidového oděvu, v kterém převažují jednotlivé oděvní součástky (pleny, kosičky, šněrovačky, zástěry, sukně atd.), v menší míře obsahuje tradiční krojové celky nejen z Čech, ale také z některých moravských oblastí.

Početnou sbírku tvoří předměty z okruhu lidového umění, zejména domácí a výklenkové plastiky, podmalby na skle a betlémy, právě tak jako předměty z okruhu devocionálií, reprezentované drobnou devoční grafikou, kramářskými a náboženskými tisky, poutními medailonky i poutní industrií přelomu 19. a 20. století. Své zastoupení mají ve sbírkách také lidové hračky.

 

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Kubečková, Ivana PhDr. etnografka +420 233 029 025, +420 732 186 026
kubeckova@muzeum-roztoky.cz