Laboratoř konzervace kovů

Konzervace a restaurování

Předmětem činnosti laboratoře je konzervování a restaurování zejména kovových předmětů z muzejních sbírek. V jejich rámci je prováděn kompletní průzkum a dokumentace předmětů, zajišťování analýz a vytváření podrobných konzervátorských zpráv, dokumentujících všechny provedené postupy a zásahy, včetně doporučení o budoucím uložení nálezů. V laboratoři se též zhotovují kopie, např. mincí nebo archeologických nálezů.

Hlavní specializací této laboratoře je zpracovávání kovových archeologických nálezů převážně z výzkumů prováděných Středočeským muzeem. Jedná se jak o nálezy železné, např. meče, nože, kopí, ostruhy i různé hřeby, tak o předměty z barevných a drahých kovů, např. šperky, mince, ale i jantarové a skleněné korálky a kostěné hřebeny.

Čerstvé a křehké nebo rozpadlé nálezy jsou archeology vyzvednuty in-situ, tedy v celku v bloku hlíny, a teprve v laboratoři vyjmuty. Všechny předměty jsou kromě vlastního konzervování též důkladně dokumentovány a analyzovány. U většiny předmětů je ještě před vlastní konzervací prováděn rentgenový průzkum, který odhalí skutečný tvar předmětů, jejich vnitřní konstrukci, případné praskliny nebo výzdobu. Naopak po konzervaci jsou vybrané předměty zde v laboratoři podrobeny rentgenové fluorescenční analýze. Touto metodou je zjištěno jejich prvkové složení, které pomáhá odborníkům nálezy interpretovat.

Vedle archeologických nálezů konzervátoři provádějí také komplexní ošetření a konzervaci historických předmětů uložených v depozitářích muzea – např. hraček, nářadí, zbraní, medailí. U historických předmětů se většinou jedná o kombinaci různých materiálů (kov, dřevo, kůže) a konzervační či restaurátorský postup je volen s ohledem na dobovou výrobní  technologii. Proto se u nich, stejně jako u archeologických nálezů, vždy vyžaduje individuální přístup.

Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Říhová, Petra Ing. konzervátorka kovů, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 004
rentgen@muzeum-roztoky.cz
Kozánková Kypetová, Alexandra Ing. konzervátorka kovů, obsluha RTG a XRF +420 233 029 039, +420 233 029 038
kov@muzeum-roztoky.cz, kypetova@muzeum-roztoky.cz
Nacherová, Iva konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
kovy@muzeum-roztoky.cz, nacherova@muzeum-roztoky.cz
Krsková, Kristýna MgA. konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
krskova@muzeum-roztoky.cz
Galerie
Rakouská důstojnická přilba jezdecká – zvon, z konce 19. století, na temeni vysoký hřeben z mosazného plechu, zdobený reliéfem souboje lva s hadem, po stranách masky lvů, vpředu znak s iniciálami Františka Josefa I.
Stříbrná spona zdobená zlaceným terčíkem se skleněným kamenem, mladší doba římská. Stav před konzervací.
Stříbrná spona zdobená zlaceným terčíkem se skleněným kamenem, mladší doba římská. Stav po konzervaci.
Kostěný hřeben s bronzovými nýtky, doba stěhování národů. Stav před konzervací.
Rentgenový snímek kostěného hřebenu s bronzovými nýtky.
Kostěný hřeben s bronzovými nýtky, doba stěhování národů. Stav po konzervaci.
Fragment železného kování, období časného laténu. Stav před konzervací.
Rentgenový snímek fragmentu železného kování, období časného laténu.
Fragment železného kování, období časného laténu. Stav po konzervaci.
Stříbrné záušnice, období raného středověku. Stav před konzervací.
Stříbrné záušnice, období raného středověku. Stav po konzervaci.
Krejčovská žehlička s vkládaným nahřívacím kovovým jádrem z druhé poloviny 19. století. Stav před konzervací.
Krejčovská žehlička s vkládaným nahřívacím kovovým jádrem z druhé poloviny 19. století. Stav po konzervaci zviditelňuje povrchovou úpravu niklováním.
Plechová hračka z první čtvrtiny 20. století – jezdec s vozíkem.
Video