Laboratoř konzervace a restaurování dřeva

Konzervace a restaurování

Od konce roku 2015 se tým restaurátorů ve Středočeském muzeu rozrostl o restaurátora dřeva. Konzervace dřeva je dalším krokem k záchraně sbírkových předmětů ze dřeva po dezinsekci v Konzervačním ozařovacím pracovišti.

Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů. Je to dáno jeho výbornými vlastnostmi, jako je nízká objemová hmotnost, lehká dostupnost a zpracovatelnost, dobré mechanické vlastnosti a estetický vzhled. Nevýhodou dřeva je nízká odolnost proti povětrnostním vlivům a proti napadení dřevokaznými škůdci. Pravidelná údržba, konzervace a správné umístění sbírek značně prodlužuje jejich životnost.

Na poškození dřeva mají hlavní dopad atmosférické vlivy, především pak vlhkost. Působením kyslíku dochází k oxidaci povrchové vrstvy dřeva a k chemické změně ligninu. Ultrafialové paprsky způsobují nežádoucí zabarvení dřeva a chemicky mění celulózu. Vliv povětrnosti se projeví změnou barvy, struktury, tvorbou trhlin a uvolněním lepených spojů.

Potřebná péče je věnována všem sbírkovým předmětům ze dřeva, kde je nejvíce zastoupen nábytek, ale i mnoho dalších předmětů jako jsou různé nástroje, části strojů, stavební prvky a předměty, kde je dřevo pouze jako doplňující materiál. Na pracovišti jsou vykonávány všechny úkony potřebné k uchování historické hodnoty předmětu. U každého zásahu je třeba posoudit vhodnou konzervační metodu, míru doplňujících zásahů, návrh konečné úpravy a podobně.

PřílohaVelikost
PDF icon Ceník služeb konzervace dřeva146.89 KB
Kontaktní osoby: 
Jméno Pozice Kontakt
Růžička, Zdeněk vedoucí oddělení, konzervátor dřeva +420 233 029 072, +420 731 652 825
drevo@muzeum-roztoky.cz, ruzicka@muzeum-roztoky.cz