Laboratoř konzervace a restaurování dřeva

Konzervace a restaurování

Od konce roku 2015 se tým restaurátorů ve Středočeském muzeu rozrostl o restaurátora dřeva. Konzervace dřeva je dalším krokem k záchraně sbírkových předmětů ze dřeva po dezinsekci v Konzervačním ozařovacím pracovišti.

Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů. Je to dáno jeho výbornými vlastnostmi, jako je nízká objemová hmotnost, lehká dostupnost a zpracovatelnost, dobré mechanické vlastnosti a estetický vzhled. Nevýhodou dřeva je nízká odolnost proti povětrnostním vlivům a proti napadení dřevokaznými škůdci. Pravidelná údržba, konzervace a správné umístění sbírek značně prodlužuje jejich životnost.

Na poškození dřeva mají hlavní dopad atmosférické vlivy, především pak vlhkost. Působením kyslíku dochází k oxidaci povrchové vrstvy dřeva a k chemické změně ligninu. Ultrafialové paprsky způsobují nežádoucí zabarvení dřeva a chemicky mění celulózu. Vliv povětrnosti se projeví změnou barvy, struktury, tvorbou trhlin a uvolněním lepených spojů.

Potřebná péče je věnována všem sbírkovým předmětům ze dřeva, kde je nejvíce zastoupen nábytek, ale i mnoho dalších předmětů jako jsou různé nástroje, části strojů, stavební prvky a předměty, kde je dřevo pouze jako doplňující materiál. Na pracovišti jsou vykonávány všechny úkony potřebné k uchování historické hodnoty předmětu. U každého zásahu je třeba posoudit vhodnou konzervační metodu, míru doplňujících zásahů, návrh konečné úpravy a podobně.

PřílohaVelikost
PDF icon Ceník služeb konzervace dřeva146.89 KB
Kontaktní osoby: 
Jméno Pozice Kontakt
Růžička, Zdeněk vedoucí oddělení, konzervátor dřeva +420 233 029 072, +420 731 652 825
drevo@muzeum-roztoky.cz, ruzicka@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Židle. Stav před restaurováním.
Židle. Stav po restaurování.
Židle. Stav před restaurováním.
Židle. Stav po restaurování.
Stolek. Stav před restaurováním.
Stolek. Stav po restaurování.
 Deska stolku. Stav před restaurováním.
Deska stolku. Stav po restaurování.
Pracoviště restaurování dřeva
Pracoviště restaurování dřeva
Pracoviště restaurování dřeva
Pracoviště restaurování dřeva