Laboratoř konzervace a restaurování textilu

Konzervace a restaurování

Ve Středočeském muzeu zajišťujeme péči o textilní sbírky v rozsahu základní konzervace zahrnující manipulaci a instalaci textilních sbírek při přípravách muzejních výstav, kontroly klimatických parametrů v depozitářích i výstavních prostorách a správného uložení sbírek podle druhu textilního materiálu. Mezi základní konzervaci patří ošetření textilního předmětu od prachu a jemných nečistot. Restaurování textilu se provádí podložením původního látky novým materiálem a zpevnění obou vrstev nejčastěji celoplošnou skeletáží.

Kontaktní osoby: 
Jméno Pozice Kontakt
Korbelová, Barbora zástupkyně vedoucího oddělení, konzervátorka textilu +420 233 029 037
textil@muzeum-roztoky.cz, korbelova@muzeum-roztoky.cz