Laboratoř konzervace a restaurování textilu

Konzervace a restaurování

Ve Středočeském muzeu zajišťujeme péči o textilní sbírky v rozsahu základní konzervace zahrnující manipulaci a instalaci textilních sbírek při přípravách muzejních výstav, kontroly klimatických parametrů v depozitářích i výstavních prostorách a správného uložení sbírek podle druhu textilního materiálu. Mezi základní konzervaci patří ošetření textilního předmětu od prachu a jemných nečistot. Restaurování textilu se provádí podložením původního látky novým materiálem a zpevnění obou vrstev nejčastěji celoplošnou skeletáží.

Kontaktní osoby
Jméno Pozice Kontakt
Korbelová, Barbora zástupkyně vedoucího oddělení, konzervátorka textilu +420 233 029 037
textil@muzeum-roztoky.cz, korbelova@muzeum-roztoky.cz
Galerie
Šátek. Stav před restaurováním.
Šátek. Stav po restaurování.
Detail relikviáře. Stav před restaurováním.
Detail relikviáře. Stav po restaurování.
Kočárek na panenky. Stav před restaurováním.
Kočárek na panenky. Stav po restaurování.