Ocenění projektu „Příběh jednoho pokladu“ na přehlídce Musaionfilm 2018

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy získalo Zvláštní uznání za profesionální prezentaci restaurování archeologického nálezu za film Příběh jednoho pokladu na cenách Musaionfilm 2018. Přehlídku muzejních filmů Musaionfilm pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, v letošním roce se konal 21. ročník.

Programem přehlídky jsou projekce filmů muzeí, produkčních společností a televizních studií. Nad zhlédnutými filmy se vedou odborné diskuse, součástí programu jsou také semináře lektorů, pedagogů FAMU, a kulturní programy. Výstupem přehlídky je pak udělení ocenění poroty – hlavní ceny Černý Janek a čestných uznání.

Více o přehlídce Musaionfilm 2018 naleznete ZDE.

Nález bronzového depotu na katastru obce Tursko v roce 2015 a zejména jeho význam Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy inspirovalo k vytvoření filmového příběhu, který zachycuje průběh a jednotlivé etapy procesu jeho restaurování a následného uložení do depozitářů. Díky tomuto filmu můžete nahlédnout pod ruce restaurátorů a dozvědět se mnoho zajímavostí o jejich práci i dalším osudu tohoto výjimečného nálezu. Film je zpracován také ve verzi s titulky v anglickém jazyce.

Příběh jednoho pokladu naleznete ZDE.