Doplňujeme fotografickou sbírku: Město Roztoky vašima očima

Vážení spoluobčané Roztok,

doplňujeme muzejní sbírky o obrazové informace k dějinám Roztok! Proberte prosím šuplíky, knihovny či rodinná alba. Zajímají nás vaše fotografie dokumentující život ve městě – školní, sportovní, klubové či kulturní akce, činnosti zájmových kroužků, brigády ke zvelebení města (akce Z), výstavbu, pouliční ruch. Uvítáme fotografické „návštěvy“ obchodů, nejen interiérů, ale také jejich výlohy, poutače a reklamy. Chybí nám zejména snímky pořízené do roku 2002, vítáme ale i mladší.

Při povodni v roce 2002 náš fotoarchiv utrpěl velké a obtížně napravitelné ztráty. Rádi bychom ho doplnili a rozšířili. Město se rychle rozvíjí a my máme povinnost uchovat jeho historickou/fotografickou paměť i pro příští generace.  

Kdo by měl zájem naši sbírku rozšířit, může nám snímky věnovat (náležitě se o ně postaráme, vyřídíme darovací smlouvu), nebo je poskytnout v digitální formě. Umíme také naskenovat vaše originály, které obratem vrátíme.

Kontakt na kurátorku sbírky fotografií: Mgr. Martina Hůlková, m.hulkova@muzeum-roztoky.cz, telefon 233 029 045. 

Nádražní ulice, Roztoky, 1935_Fotoarchiv muzea