Projekt: Areál Středočeského muzea v Roztokách u Praha - obnova a rekonstrukce provozního a expozičního zázemí