Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je čtvrtek 19. října 2017 | Dnes máme otevřeno

VÝSTAVY & EXPOZICE & AKTUALITY

Zámecké imaginárium

Kdy: 17. 9. 2017 — 11. 2. 2018

Kde: Velká výstavní síň a Galerie

Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel
Srdečně všechny zveme na živou výstavu divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců.

Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však míří jako oko ostrostřelců na hravost a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smíte vstoupit jako do výtvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy a taje světa vašima vlastníma očima.

Zámecké imaginárium

Ke stažení

pdfTisková zpráva_Zámecké imaginárium87,04 kB

Lidové podmalby na skle

Kdy: 11. 8. 2017 — 12. 11. 2017

Kde: Malá výstavní síň

Lidové podmalby na skle

Pro zájem veřejnosti bude výstava prodloužena do 12. listopadu 2017.

Za jeden z nejpůvabnějších projevů lidového umění bývají považovány podmalby na skle, které od sklonku 18. století tvořily významnou součást života našich předků. Zdobily obytný prostor, reprezentovaly majitele a pro svou převážně náboženskou tématiku byly předmětem úcty. Symbolicky přinášely do domu požehnání a ochranu před zlým. Technika podmalby, tzn. nanášení barvy na rubovou stranu skla, má hluboké kořeny sahající do antiky. V západní Evropě se však plně rozvinula během 15. století spolu s rozmachem sklářské výroby. Artefakty vzniklé touto technikou byly nejprve určeny pro vyšší společenské vrstvy. Přejímáním a napodobováním vzorů docházelo ke zlidovění podmaleb, které se pozvolna přenesly do venkovského prostředí, kde doznaly nesmírné obliby. V rámci českých zemí se postupně vyhranila řada výrobních oblastí, odlišujících se od sebe vlastním malířským výrazem. Z obvykle rodinných dílen byly podmalby rozváženy na vhodná odbytiště
(trhy, poutní místa) nebo distribuovány podomním prodejem. Ke konci 19. století začala poptávka po obrázcích na skle upadat a jejich místo zastoupily levnější průmyslově vyráběné náboženské tisky.
Kolekci podmaleb na skle prezentuje Středočeské muzeum u příležitosti 60. výročí svého založení.

K výstavě byl vydán i stejnojmenný odborný katalog, rozčleněný do několika kapitol, jež postihuje historický vývoj malby na skle, techniku podmalby a podmínky výroby a zejména charakterizuje produkční oblasti, z kterých obrázky na skle pocházejí.
Ivana Kubečková, Luboš Kafka: Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
135 stran, cena 200,- Kč.
K dostaní na pokladně muzea.

Lidové podmalby na skle

Ke stažení

pdfPlakát Lidové podmalby na skle3846,71 kB

Jmenuji se Sajetta

Kdy: 20. 4. 2017 — 22. 10. 2017

Kde: Půda

Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců
Zajímavé, poučné, ale i zábavné je poznání života pradávných zemědělců. Nahlédnete do jejich neolitických sídlišť, všedních starostí, dozvíte se, co všechno uměli. Provázet vás bude neolitická dívka. Návštěvníkům se sice představuje v názvu výstavy „Jmenuji se Sajetta, svět prvních zemědělců“, ale jinak je opředena tajemstvím. Pomozte ho odhalit. Archeologická výstava na půdě Středočeského muzea v Roztokách u Prahy začíná 21. dubna.
Vedle archeologických nálezů a odborných textů jsou součástí výstavy také 3D modely a dílny. Nejen děti, ale i dospělí si prakticky vyzkoušejí, jak náročné je namlít obilí, vyrobit kamenný či kostěný nástroj, příst, tkát nebo dokonce postavit studnu.

Výstava trvá do 22. 10. 2017.

Jmenuji se Sajetta

Ke stažení

pdfPlakát_Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců1420,42 kB

Letní keramická plastika

Kdy: 10. 6. 2017 — 1. 11. 2017

Kde: Areál zámku

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

V působivém prostředí zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy vystavuje téměř třicítka umělců svá sochařská díla a instalace vytvořené z keramiky a porcelánu. Jedná se především o jejich aktuální práce, v některých případech přímo určené pro tuto akci. Se známými osobnostmi keramické sochařské tvorby se na výstavě potkávají umělci z jiných oblastí vizuálního umění, pro které je keramický materiál ojedinělou příležitostí rozvinout vlastní etablovanou tvorbu, a také jejich mladí nadějní kolegové, nedávní absolventi vysokých škol. S českými autory se prezentují originálně smýšlející autoři z Japonska, Německa a Slovenska. Výtvarníky k účasti na LKP vyzývají a následně jejich díla instalují kurátoři Petr Lada a Milan Hlaveš tak, aby prostupovaly atmosférou exteriéru muzea. Členitý prostor, kde se rozsáhlé volné plochy střídající s komorními zákoutími, nabízí zajímavé a mnohdy i překvapivé způsoby umístění uměleckých objektů.

Letní keramická plastika

Ke stažení

pdfPlakát Letní keramická plastika 2017302,38 kB

Den Středočeského kraje

Kdy: 28. 10. 2017

Kde: Muzeum

DEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Oslavte Den vzniku samostatného Československa a Den Středočeského kraje ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Přijďte poznávat, bavit se a slavit za symbolické vstupné...

Za symbolické vstupné 5 Kč si můžete prohlédnout vše, co je v zámku, ve výstavních prostorech a v ateliéru Zdenky Braunerové k vidění.

Zajímavé jsou nejen stálé expozice v zámku, ale také aktuální výstavy. Jen o den později končí výstava LIDOVÉ PODMALBY NA SKLE, uspořádaná na počest 60. výročí založení Středočeského muzea v Roztokách. Představuje kolekci 130 obrázků, které patří k nejstarším a nejhodnotnějším muzejním sbírkám z oblasti lidového umění. Nechte se zlákat a vstupte i do tajemného ZÁMECKÉHO IMAGINÁRIA. Otevře se Vám hravý svět Divadla bratří Formanů a jejich přátel. V barevné podzimní scenérii parku a nádvoří vynikají moderní sochařské objekty 24. LETNÍ KERAMICKÉ PLASTIKY. Využijte jednu z posledních příležitosti si výstavu prohlédnout, končí totiž již 1. listopadu.

Hudbymilovné návštěvníky potěší koncert ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO KVARTETA. Zazní smyčcové kvartety od skladatelů Josefa Haydna (Kvartet c-moll, č.3., op 76 „Kaiser“), L. van Beethovena (Smyčcový kvartet c moll, op.18), L. Janáčka (Po zarostlém chodníčku) a J. Suka (Smyčcový kvartet č.2.,Meditace na staročeský chorál Svatý Václave). Koncert začíná v 17 hodin v Historickém sále zámku. Vstupné: 200 / 150 Kč.
Předprodej vstupenek na pokladně muzea (tel.: +420 233 029 060, e-mail: pokladna@muzeum-roztoky.cz).

Den Středočeského kraje

Zámecké expozice

Kdy: 20. 6. 2014 — 31. 12. 2019

Kde: Zámek

Plných 12 let čekal na své znovuotevření zámek v Roztokách. Objekt, který v roce 2002 zdevastovala povodeň, se dočkal a návštěvníkům nabízí dvě dlouhodobé expozice:

* Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, jež nás přenese do časů, kdy do Prahy bylo daleko, a obyvatelé Roztok byli odkázáni na prostor několika vsí, které patřily ke zdejšímu panství významného rodu Liechtensteinů. Právě mikrokosmu roztockého dominia na přelomu 18. a 19. století je věnována interiérová instalace...

* Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt , která představí významný roztocký fenomén. Veřejnost se seznámí s počátky pronikání střední vrstvy, převážně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851...

SEZNAMTE SE S EXPOZICEMI:
www.youtube.com/watch?v=lUd2XYIuhmw&feature=em-upload_owner

Zámecké expozice

Atelier Zdenky Braunerové

Kdy: 1. 4. 2017 — 31. 10. 2017

Kde: Atelier Zdenky Braunerové

Prohlídka stálé expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života je možný v měsících IV - X na časové vstupenky.

Větším skupinám doporučujeme domluvit si rezervaci komentované prohlídky předem na tel. 233 029 060 nebo pokladna@muzeum-roztoky.cz.
Max. počet osob ve skupině je 7.

Vstupné 30,- Kč pro děti do 15 let a 50,- Kč pro dospělé; 130,- Kč rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti).

Nabídka školám:
• SLUNEČNÍ HODINY
Tvoříme, co Zdenka Braunerová vytvořit nestihla… rezervace na lektorka@muzeum-roztoky.cz

Atelier Zdenky Braunerové

OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity

Kdy: 14. 10. 2017 — 12. 11. 2017

Kde: Půda

Výstava OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy opět hostí tentokrát již třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže i seniorů na téma Vystup ze své ulity. Úkolem letošního zadání tvůrcům bylo představit sebe sama. Na výstavách OČIMA GENERACÍ si vždy uvědomujeme barevnost a krásu lidského života, který můžeme zhlédnout z různých úhlů pohledu.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a Asociace krajů ČR.

Více informací na www.ocimageneraci.cz

OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity

4. MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

Kdy: 21. 10. 2017

Kde: Muzeum

Poznejte, jak žila Sajetta...

Zajímavý pohled do pravěku a zkoušky dovednosti čekají na návštěvníky, kteří zavítají do areálu zámku v Roztokách v sobotu 21. října.

Archeologové pro své velké i malé hosty připravili čtyři tematické dílny. Zkusí si, jak by zvládli nezbytnosti, bez nichž by se naši předci neobešli. Třeba broušení kamenných nástrojů, zhotovení šperků z přírodních materiálů, zdobení keramiky nebo přípravu pokrmu. Návštěvníci dále uvidí, co o životě člověka prozradí lidské kosti a znovu se mohou zamyslet nad příběhem hlavní hrdinky výstavy Jmenuji se Sajetta - Svět prvních zemědělců.

Na programu jsou i komentované prohlídky s Danielem Stolzem, autorem výstavy a ukázka hudby na pravěké nástroje. Příznivci archeologie domů nepůjdou s prázdnou, krom nových poznatků a splněných úkolů dostanou na každém z pěti stanovišť šifru a pokud je vyluští, čeká je drobná odměna.

Přijďte se přesvědčit, že archeologie je napínavá i zábavná věda.

Vstup na tuto akci 5Kč/osoba
Vstup do expozic a výstav dle ceníku

4. MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

Ke stažení

pdfRozloučení se Sajettou_plakát1621,32 kB

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského krajeZámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 0069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Doporučení: Školám a jiným větším skupinám, které mají zájem o výstavu Zámecké imaginárium, doporučujeme z důvodu omezené kapacity výstavních prostor objednat svou návštěvu předem na pokladně muzea, viz kontakty.

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info