Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je pátek 18. srpna 2017 | Dnes máme otevřeno

VÝSTAVY & EXPOZICE & AKTUALITY

60 let muzea

Kdy: 1. 8. 1957 — 31. 8. 2017

Kde: Výročí muzea

V letošním roce dosahuje Středočeské muzeum poměrně významného jubilea – šedesáti let od svého založení.Hlavním impulsem ke vzniku muzea byl entuziasmus skupiny místních vlastivědných badatelů a amatérských historiků, kteří si vytkli za cíl zachránit zchátralý roztocký zámek a přilehlé budovy. Díky jejich nezměrnému úsilí se podařilo nejen opravit zámek, ale také založit muzejní instituci.
Prosíme veřejnost o identifikaci osob na historických záběrech.
Pokud byste někoho a fotografiích poznali, můžete nám napsat na muzeum@muzeum-roztoky.cz

Foto1: Zámek v roce 1956
Foto2: Brigádníci z řad roztocké veřejnosti při stavebních pracích v areálu zámku – oprava chodníků k zámku, 1961
Foto3: Malí nálezci zásobnice knovízské kultury z bývalé pískovny ve Velkém háji (starší Antonín Čermák), 27. 8. 1966
Foto4: Sondážní průzkum zámeckého valu – pracovníci Vlastivědného odboru OB, 1956
Foto5: Braunerův mlýn před rokem 1974

60 let muzea

Ke stažení

pdfText k výročí muzea87,66 kB

Grafičanka 1972-2017, hudební legenda české grafiky

Kdy: 14. 4. 2017 — 27. 8. 2017

Kde: Galerie Kabinet

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku dne 10. srpna od 16.30

Výstavou vás provedou Jiří Anderle, Jiří Slíva a Vladimír Suchánek

Součástí expozice je dvouhodinová projekce dokumentárních filmů o Grafičance - pokud chcete alespoň část filmů shlédnout, doporučujeme včasnější příchod.
V 18 hodin se galerie zavírá.

Těšíme se na vaši účast!

Na výstavě se návštěvníci seznámí s díly předních českých grafiků, které před léty spojilo společné muzicírování. Výběrem prací zde zastoupených umělců výstava podává dokonalý obraz o české grafické tvorbě druhé poloviny 20. století do současnosti. Milovníci umění se zde setkají s významnými osobnostmi, kterými jsou Kamil Lhoták, Adolf Born, Albín Brunovský, Vladimír Suchánek, Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek, Jan A. Pacák, Karel Demel, Jiří Slíva a Jaroslav Hořánek.
Grafické listy doplňují fotografie Miroslava Hucka ze života Grafičanky.

Grafičanku je třeba považovat za sdružení výtvarníků, kteří malujou hudbu, a hudebníků, kteří hrají obrazy – zjednodušeně řečeno. Přesnější by bylo, kdybychom řekli, že mají ve svém repertoáru foxtroty, litografie, blues
a suché jehly, pop, kresby, obrazy, dřevoryty, a kdoví co nám ještě nachystají. Rokenroly? Nebo polky? Sonáty?

My dva pokorní klauni z malého leč slavného pražského divadla máme proklatě mohutnou úctu před každým kdo něco umí, ale nespokojí se jen s tím co umí a chce umět ještě něco dalšího. A tak se do toho pustí, a ono se mu to daří. A to je případ vás, co si říkáte Grafičanka.

S jistou dávkou domejšlivosti soudíme, že jsme si s Grafičankou blízcí, protože i my provozujeme víc řemesel současně, a tím se lišíme od našich línějších spoluobčanů.
A tak spěcháme, abychom Grafičance popřáli dostatek výtvarných i hudebních nápadů, dále úspěchy v obou oborech, a hlavně pak publikum, které by mělo cit pro hudbu i pro výtvarné umění zároveň.
Protože jen takové publikum dokáže ocenit oba póly hrajících výtvarníků
a kreslících muzikantů.

S úctou Jitka Molavcová a Jiří Suchý za firmu Semafor.

DÍLNA PRO DĚTI
(2. a 3. srpna 9-12h)
Jakkoliv název GRAFIČANKA evokuje představu dechovky, jedná se ve skutečnosti o partu vynikajících českých grafiků se smyslem pro recesi a schopností ovládat hudební nástroje a hrát si pro potěšení swingovou muziku. Řada z nich tvořila i grafiky či básně pro děti.
Přijďte se naladit na humornou tvůrčí notu a strávit dvě dopoledne věnované ilustrování dětské poezie.
Pro děti od 7 let

Grafičanka 1972-2017, hudební legenda české grafiky

Ke stažení

pdfTisková zpráva206,36 kB

Jmenuji se Sajetta / Transport smrti

Kdy: 20. 4. 2017 — 22. 10. 2017

Kde: Výstavy na půdě

Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců
Zajímavé, poučné, ale i zábavné je poznání života pradávných zemědělců. Nahlédnete do jejich neolitických sídlišť, všedních starostí, dozvíte se, co všechno uměli. Provázet vás bude neolitická dívka. Návštěvníkům se sice představuje v názvu výstavy „Jmenuji se Sajetta, svět prvních zemědělců“, ale jinak je opředena tajemstvím. Pomozte ho odhalit. Archeologická výstava na půdě Středočeského muzea v Roztokách u Prahy začíná 21. dubna.
Vedle archeologických nálezů a odborných textů jsou součástí výstavy také 3D modely a dílny. Nejen děti, ale i dospělí si prakticky vyzkoušejí, jak náročné je namlít obilí, vyrobit kamenný či kostěný nástroj, příst, tkát nebo dokonce postavit studnu.

LÉTO SE SAJETTOU
(23. – 24. srpna 9- 12h) a (30. – 31. srpna 9- 12h)

Dvě dopoledne, kdy se necháme záhadnou dívkou Sajettou provést eneolitickou vesnicí a budeme se od ní učit dovednosti nutné k přežití v mladší době kamenné.

Pro děti od 7 let

Jmenuji se Sajetta / Transport smrti

Ke stažení

pdfTisková zpráva1103,27 kB

Zámecké expozice

Kdy: 20. 6. 2014 — 31. 12 2019

Kde: Zámek

Plných 12 let čekal na své znovuotevření zámek v Roztokách. Objekt, který v roce 2002 zdevastovala povodeň, se dočkal a návštěvníkům nabízí dvě dlouhodobé expozice:
* Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce , jež nás přenese do časů, kdy do Prahy bylo daleko, a obyvatelé Roztok byli odkázáni na prostor několika vsí, které patřily ke zdejšímu panství významného rodu Liechtensteinů. Právě mikrokosmu roztockého dominia na přelomu 18. a 19. století je věnována interiérová instalace...
* Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt , která představí významný roztocký fenomén. Veřejnost se seznámí s počátky pronikání střední vrstvy, převážně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851...

ZÁPISNÍK Z ROZTOCKÝCH VIL
(18. a 19. července 9-12h)
Dvě prázdninová dopoledne mohou děti přijmout pozvání do „letní vily v Roztokách“ a zakusit prázdniny, jak je trávili děti na přelomu 19. a 20. století.
Své zážitky, vzpomínky, pocity či kresby si budou moci odnést ve svém zápisníčku.
Pro děti od 7 let, cena 100,- Kč

SEZNAMTE SE S EXPOZICEMI:
www.youtube.com/watch?v=lUd2XYIuhmw&feature=em-upload_owner

Zámecké expozice

Atelier Zdenky Braunerové

Kdy: 1. 4. 2017 — 31. 10. 2017

Kde: Atelier Zdenky Braunerové

Prohlídka stálé expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života je možný v měsících IV - X na časové vstupenky.
Komentovanou prohlídku nutné předem rezervovat
na tel. 233 029 060 nebo pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7.
Vstupné 30,- Kč pro děti do 15 let a 50,- Kč pro dospělé; 130,- Kč rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti).

Nabídka školám:
• SLUNEČNÍ HODINY
tvoříme, co Zdenka Braunerová vytvořit nestihla… rezervace na lektorka@muzeum-roztoky.cz

Atelier Zdenky Braunerové

Lidové podmalby na skle

Kdy: 11. 8. 2017 — 29. 10. 2017

Kde: Malá výstavní síň

Lidové podmalby na skle

Za jeden z nejpůvabnějších projevů lidového umění bývají považovány podmalby na skle, které od sklonku 18. století tvořily významnou součást života našich předků. Zdobily obytný prostor, reprezentovaly majitele a pro svou převážně náboženskou tématiku byly předmětem úcty. Symbolicky přinášely do domu požehnání a ochranu před zlým. Technika podmalby, tzn. nanášení barvy na rubovou stranu skla, má hluboké kořeny sahající do antiky. V západní Evropě se však plně rozvinula během 15. století spolu s rozmachem sklářské výroby. Artefakty vzniklé touto technikou byly nejprve určeny pro vyšší společenské vrstvy. Přejímáním a napodobováním vzorů docházelo ke zlidovění podmaleb, které se pozvolna přenesly do venkovského prostředí, kde doznaly nesmírné obliby. V rámci českých zemí se postupně vyhranila řada výrobních oblastí, odlišujících se od sebe vlastním malířským výrazem. Z obvykle rodinných dílen byly podmalby rozváženy na vhodná odbytiště
(trhy, poutní místa) nebo distribuovány podomním prodejem. Ke konci 19. století začala poptávka po obrázcích na skle upadat a jejich místo zastoupily levnější průmyslově vyráběné náboženské tisky.
Kolekci podmaleb na skle prezentuje Středočeské muzeum u příležitosti 60. výročí svého založení.

Lidové podmalby na skle

Ke stažení

pdfTisková zpráva184,79 kB

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

Kdy: 10. 6. 2017

Kde: areál parku

24. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
(10. 6. - 31. 10. 2017 )


V působivém prostředí zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy vystavuje téměř třicítka umělců svá sochařská díla a instalace vytvořené z keramiky a porcelánu. Jedná se především o jejich aktuální práce, v některých případech přímo určené pro tuto akci. Se známými osobnostmi keramické sochařské tvorby se na výstavě potkávají umělci z jiných oblastí vizuálního umění, pro které je keramický materiál ojedinělou příležitostí rozvinout vlastní etablovanou tvorbu, a také jejich mladí nadějní kolegové, nedávní absolventi vysokých škol. S českými autory se prezentují originálně smýšlející autoři z Japonska, Německa a Slovenska. Výtvarníky k účasti na LKP vyzývají a následně jejich díla instalují kurátoři Petr Lada a Milan Hlaveš tak, aby prostupovaly atmosférou exteriéru muzea. Členitý prostor, kde se rozsáhlé volné plochy střídající s komorními zákoutími, nabízí zajímavé a mnohdy i překvapivé způsoby umístění uměleckých objektů.(Tisková zpráva viz níže)

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

Ke stažení

pdfTisková zpráva3052,73 kB

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského krajeZámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 0069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info