Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je pondělí 25. září 2017 | Dnes máme zavřeno

VÝSTAVY & EXPOZICE & AKTUALITY

Zámecké imaginárium

Kdy: 17. 9. 2017 — 11. 2. 2018

Kde: Velká výstavní síň a Galerie

Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel
Srdečně všechny zveme na živou výstavu divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců.

Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však míří jako oko ostrostřelců na hravost a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smíte vstoupit jako do výtvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy a taje světa vašima vlastníma očima.

Zámecké imaginárium

Ke stažení

pdfTisková zpráva_Zámecké imaginárium87,04 kB

Nabídka programů pro školy

Kdy: 4. 9. 2017 — 22. 12. 2017

Kde: Pro školy

Výtvarné dílny ke stálým expozicím

Sluneční hodiny
Výtvarná dílna, ve které se děti seznámí s principy tvorby slunečních hodin a navrhnou sluneční hodiny pro Ateliér Zdenky Braunerové, které si vždy přála, ale nestihla realizovat.
Pro ZŠ i veřejnost, (duben – říjen). Do 120 min.

Léto v roztockých vilách
Pracovní listy věnované expozicí Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt.
(Listy jsou ke stažení na http://www.muzeum-roztoky.cz/skoly-pracovni-listy.php )
Pro 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ, pro veřejnost, (celoročně). Do 120 min.

Zápisník z roztockých vil
Prohlídka expozice letních vil s výtvarnou dílnou.
Pro 1. stupeň ZŠ, pro veřejnost, (celoročně). Do 120 min.

Tajemství zámeckých zdí
Věříte, že poznávání minulosti může být dobrodružné? Že zámecké zdi a staré malby nám vyprávějí dávno zapomenuté příběhy? Povídání o proměně středověké tvrze v barokní zámek, s pracovním listem.
Pro 1. stupeň ZŠ i veřejnost, (celoročně), 60 min.

Tvůrčí dílny k výstavám
Betlémy, tentokrát ze Slezka (1. – 22. prosince)
Prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, kde si děti vyrobí svého betlémského anděla


Objednávky programů
pokladna@muzeum-roztoky.cz
Středa-neděle tel.:233029060
Cena programu (není-li uvedeno jinak) 60,- Kč (zahrnuje program a vstupenku do výstavy/expozice).

Nabídka programů pro školy

Jmenuji se Sajetta

Kdy: 20. 4. 2017 — 22. 10. 2017

Kde: Půda

Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců
Zajímavé, poučné, ale i zábavné je poznání života pradávných zemědělců. Nahlédnete do jejich neolitických sídlišť, všedních starostí, dozvíte se, co všechno uměli. Provázet vás bude neolitická dívka. Návštěvníkům se sice představuje v názvu výstavy „Jmenuji se Sajetta, svět prvních zemědělců“, ale jinak je opředena tajemstvím. Pomozte ho odhalit. Archeologická výstava na půdě Středočeského muzea v Roztokách u Prahy začíná 21. dubna.
Vedle archeologických nálezů a odborných textů jsou součástí výstavy také 3D modely a dílny. Nejen děti, ale i dospělí si prakticky vyzkoušejí, jak náročné je namlít obilí, vyrobit kamenný či kostěný nástroj, příst, tkát nebo dokonce postavit studnu.

Výstava trvá do 22. 10. 2017.

Jmenuji se Sajetta

Zámecké expozice

Kdy: 20. 6. 2014 — 31. 12 2019

Kde: Zámek

Plných 12 let čekal na své znovuotevření zámek v Roztokách. Objekt, který v roce 2002 zdevastovala povodeň, se dočkal a návštěvníkům nabízí dvě dlouhodobé expozice:
* Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce , jež nás přenese do časů, kdy do Prahy bylo daleko, a obyvatelé Roztok byli odkázáni na prostor několika vsí, které patřily ke zdejšímu panství významného rodu Liechtensteinů. Právě mikrokosmu roztockého dominia na přelomu 18. a 19. století je věnována interiérová instalace...
* Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt , která představí významný roztocký fenomén. Veřejnost se seznámí s počátky pronikání střední vrstvy, převážně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851...

ZÁPISNÍK Z ROZTOCKÝCH VIL
(18. a 19. července 9-12h)
Dvě prázdninová dopoledne mohou děti přijmout pozvání do „letní vily v Roztokách“ a zakusit prázdniny, jak je trávili děti na přelomu 19. a 20. století.
Své zážitky, vzpomínky, pocity či kresby si budou moci odnést ve svém zápisníčku.
Pro děti od 7 let, cena 100,- Kč

SEZNAMTE SE S EXPOZICEMI:
www.youtube.com/watch?v=lUd2XYIuhmw&feature=em-upload_owner

Zámecké expozice

Atelier Zdenky Braunerové

Kdy: 1. 4. 2017 — 31. 10. 2017

Kde: Atelier Zdenky Braunerové

Prohlídka stálé expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života je možný v měsících IV - X na časové vstupenky.
Komentovanou prohlídku nutné předem rezervovat
na tel. 233 029 060 nebo pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7.
Vstupné 30,- Kč pro děti do 15 let a 50,- Kč pro dospělé; 130,- Kč rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti).

Nabídka školám:
• SLUNEČNÍ HODINY
tvoříme, co Zdenka Braunerová vytvořit nestihla… rezervace na lektorka@muzeum-roztoky.cz

Atelier Zdenky Braunerové

Lidové podmalby na skle

Kdy: 11. 8. 2017 — 29. 10. 2017

Kde: Malá výstavní síň

Lidové podmalby na skle

Za jeden z nejpůvabnějších projevů lidového umění bývají považovány podmalby na skle, které od sklonku 18. století tvořily významnou součást života našich předků. Zdobily obytný prostor, reprezentovaly majitele a pro svou převážně náboženskou tématiku byly předmětem úcty. Symbolicky přinášely do domu požehnání a ochranu před zlým. Technika podmalby, tzn. nanášení barvy na rubovou stranu skla, má hluboké kořeny sahající do antiky. V západní Evropě se však plně rozvinula během 15. století spolu s rozmachem sklářské výroby. Artefakty vzniklé touto technikou byly nejprve určeny pro vyšší společenské vrstvy. Přejímáním a napodobováním vzorů docházelo ke zlidovění podmaleb, které se pozvolna přenesly do venkovského prostředí, kde doznaly nesmírné obliby. V rámci českých zemí se postupně vyhranila řada výrobních oblastí, odlišujících se od sebe vlastním malířským výrazem. Z obvykle rodinných dílen byly podmalby rozváženy na vhodná odbytiště
(trhy, poutní místa) nebo distribuovány podomním prodejem. Ke konci 19. století začala poptávka po obrázcích na skle upadat a jejich místo zastoupily levnější průmyslově vyráběné náboženské tisky.
Kolekci podmaleb na skle prezentuje Středočeské muzeum u příležitosti 60. výročí svého založení.

Lidové podmalby na skle

Ke stažení

pdfTisková zpráva184,79 kB

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

Kdy: 10. 6. 2017

Kde: Areál zámku

24. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
(10. 6. - 31. 10. 2017 )


V působivém prostředí zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy vystavuje téměř třicítka umělců svá sochařská díla a instalace vytvořené z keramiky a porcelánu. Jedná se především o jejich aktuální práce, v některých případech přímo určené pro tuto akci. Se známými osobnostmi keramické sochařské tvorby se na výstavě potkávají umělci z jiných oblastí vizuálního umění, pro které je keramický materiál ojedinělou příležitostí rozvinout vlastní etablovanou tvorbu, a také jejich mladí nadějní kolegové, nedávní absolventi vysokých škol. S českými autory se prezentují originálně smýšlející autoři z Japonska, Německa a Slovenska. Výtvarníky k účasti na LKP vyzývají a následně jejich díla instalují kurátoři Petr Lada a Milan Hlaveš tak, aby prostupovaly atmosférou exteriéru muzea. Členitý prostor, kde se rozsáhlé volné plochy střídající s komorními zákoutími, nabízí zajímavé a mnohdy i překvapivé způsoby umístění uměleckých objektů.(Tisková zpráva viz níže)

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

Pohádkový les CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT

Kdy: 4. 11. 2017 — 4. 11 2017

Kde: Muzeum

Pohádkový les CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT

4. 11. 2017 od 13 do 16 hodin

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství Vás srdečně zve na akci pro děti. Těšit se můžete na originální hry a herce v krásných kostýmech. Na všechny děti čekají v cíli dárky. Více informací na www.veldo.cz

Těšíme se na Vás. Přijďte kdykoliv.

Vstupné: 50 Kč

Pohádkový les CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT

4. mezinárodní den archeologie

Kdy: 21. 10. 2017

Kde: Muzeum

4. mezinárodní den archeologie

Archeologové ze Středočeského muzea si pro Vás opět připravili pestrý program pro celé rodiny i jednotlivce. Tentokrát se společně se Sajettou vypravíme do mladší doby kamenné - neolitu. Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak žili první zemědělci před sedmi tisíci lety.

4. mezinárodní den archeologie

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského krajeZámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 0069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info