Přednáškový cyklus k výstavě Prima sezóna

Velká výstavní síň
Čtvrtek, 15. Listopad 2018 - 18:00 - Pondělí, 10. Prosinec 2018 - 14:45

Vstupné v rámci platné vstupenky na výstavu Prima sezóna

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás srdečně zvou na 

Přednáškový cyklus k výstavě Prima sezóna
 

15. 11. 2018 od 18 hodin
Mgr. Šárka Koukalová
Interiéry vilových staveb mezi světovými válkami na území Středočeského kraje

Výstavu Prima sezóna k jubilejnímu výročí vzniku republiky doplní komentovaná prohlídka ve velké výstavní síni. Umožní návštěvníkům vstoupit do zákulisí výstavy. Podrobněji veřejnost seznámí s meziválečnými vilami ve Středočeském kraji a jejich interiéry, životním stylem první republiky a osudy tvůrců vybraných vilových staveb. Zaměří se na příběhy vil od jejich založení, přes dobu po roce 1948 až po současnost. Představí specifika středních Čech, mimo jiné i s vazbou na známou vilovou lokalitu Roztoky.

 

22. 11. 2018 od 18 hodin
PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.
Prvky lidového oděvu v módě první republiky

V době první republiky se hledal osobitý národní styl, který by vyjadřoval svébytnost mladého národa a přitom nenapodoboval západní vzory. Jako inspirace posloužil lidový kroj se svou specifickou ornamentikou. Zpočátku se kopírovaly celé kroje nebo jejich součástky, které se kombinovaly s běžným oděvem. V pozdějších letech se přešlo na mnohem vkusnější inspiraci lidovými vzory a výšivkami, kterými se zdobily módní oděvy. Teprve těsně před druhou světovou válkou se opět začaly nosit celé kroje jako demonstrace příslušnosti k ohroženému národu.

 

9. 12. 2018 od 16 hodin
Ing. Arch. Zuzana Iličevová
Prima kabelky

Kabelky, které jsou na výstavě, představují otisk doby a vkus jejich majitelek. V přednášce bude i ukázka, jak se kabelky nosily (například v ruce, přes rameno, zavěšené na lokti), kdo měl kabelku a jak dlouho ji nosil (hodně dlouho), co bylo v kabelce (svatý obrázek, zrcátko, hřebínek), co kabelka představuje (např. symbol úspěšnosti)

Vstupné na přednášky v rámci platné vstupenky na výstavu: 30,- plné / 20,- Kč snížené / 80,- Kč rodinné. 
Změna programu vyhrazena.