Den architektury 2018: Roztoky a Tiché údolí

areál Braunerova mlýna a Tiché údolí
3.10.2018 - 4.10.2018 18:00 - 19:45

Srdečně Vás zveme na akce v rámci festivalu Den architektury, který probíhá po celé republice od 28. 9 do 4. 10. 2018.

Vstupné: ZDARMA (vyjma koncertu Sester Havelkových: 150 / 100 Kč)

Program: 

1) Ve středu 3. 10. od 18 hodin u Braunerova mlýna (Riegrova 5, Roztoky):
- Komentovaná prohlídka venkovní výstavy "Příběhy Tichého údolí osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem" s její autorkou historičkou Marcelou Šášinkovou. Výstava je umístěna v areálů Braunerova mlýna (místo srazu), kde se nachází i ateliér známé malířky a organizátorky kulturního života Zdenky Braunerové, který si nechala malířka postavit dle vlastního návrhu v letech 1903-1904 a do kterého bude možné rovněž nahlédnout. Poté následuje
Procházka po Tichém údolí se zastávkami u vil, jež jsou významné architektonicky a historicky. Jedná se o nejstarší letovisko v okolí Prahy. První letní sídla, jejichž majiteli jsou především pražští obchodníci a továrníci židovského původu, se tu začínají stavět již v polovině 19. století. Kromě soukromých vil zde bylo soustředěno i několik proslulých hotelů a restaurací, kam přijížděly významné osobnosti tehdejšího kulturního či politického života.

Touto akcí chceme připomenout význam této lokality a dobu její největší slávy a zároveň pohnuté osudy jejích obyvatel, které zpřetrhala druhá světová válka a nástup komunistického režimu. Původní vlastníci ani příbuzní se do vil totiž už zpravidla nevrátili. Některé domy velmi zchátraly nebo byly necitlivě přestavěny, jiné se podařilo novým vlastníkům zachránit a pečlivě zrekonstruovat. Několik objektů bylo zaneseno mezi kulturní památky.
-------------------------------------------------------------------------------------------
2) V pátek 5. 10. vernisáž výstavy "Prima sezóna. Vily v okolí Prahy - interiérový a oděvní design první republiky" spojená s koncertem Sester Havelkových ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
- tematicky doplní procházku ze středy, kdy si návštěvnicí prohlédnou exteriéry a prostřednictvím této výstavy i interiéry a vybavení vil. 
3) V pátek 12. 10. od 15 hodin komentovaná prohlídka výstavy "Meziválečná architektura v dolním Posázaví" s jejím autorem Patrikem Líbalem (nutná rezervace na e-mail propagace@muzeum-roztoky.cz do 11. 10. 2018).

Pro aktuální informace sledujte naši FB stránku. Více informací také na www.denarchitektury.cz