Meziválečná architektura v dolním Posázaví

Zámecká půda / Plné vstupné: 20 Kč, snížené vstupné: 15 Kč
Pátek, 17. Srpen 2018 - 10:00 - Pondělí, 29. Říjen 2018 - 17:45

Výstava o architektonickém vývoji dolního Posázaví v meziválečném období. Sleduje hlavní architektonické trendy a nejzajímavější stavby této lokality. Shlédnout lze fotografie či plány  a modely staveb, kde se projevují vlivy umírněné moderny, funkcionalismu a později romantizující tendence. Na stavbách se podílela řada význámných i méně známých architektů, kteří zde navrhli solidní nebo i prvotřídní stavitelská díla. Mezi nejznámější patří Kamil Roškot, Jaroslav Frágner a František Troníček. Zaslouží si větší pozornost nejen z hlediska svého mimořádného postavení v dějinách české architektury, ale také pro početnost kvalitních staveb, které zanechali v dolním Posázaví. 

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy s jejím autorem Mgr. Patrikem Líbalem, Ph.D., která se uskuteční v pátek 12. 10. 2018 od 15 hodin.