25. Letní keramická plastika

Zámecký park
22.6.2018 - 4.11.2018 0:00 - 23:45

 

V působivém prostředí zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy vystavuje třicítka umělců svá sochařská díla a instalace vytvořené z keramiky a porcelánu.

Na této v České republice unikátní exteriérové výstavě se každoročně objevují především aktuální práce, v některých případech přímo vytvořené pro tuto akci. Se známými osobnostmi keramické sochařské tvorby se na výstavě potkávají tvůrci z jiných oblastí vizuálního umění, pro které je keramický materiál ojedinělou příležitostí rozvinout vlastní etablovanou tvorbu, a také jejich mladí nadějní kolegové, nedávní absolventi vysokých škol. S českými autory se prezentují originálně smýšlející autoři ze zahraničí.

Výtvarníky k účasti na LKP vyzývají a následně jejich díla instalují kurátoři Petr Lada a Milan Hlaveš (UPM) tak, aby prostupovaly atmosférou exteriéru muzea. Členitý prostor, kde se rozsáhlé volné plochy střídající s komorními zákoutími, nabízí zajímavé a mnohdy i překvapivé způsoby umístění uměleckých objektů.

Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM). 

Výstava se koná za finanční podpory a pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. 

Zprávy z médií: Česká televize