Betlémy, tentokrát ze Slezska

Malá výstavní síň

Čtvrtek, 30. Listopad 2017 - 10:00 - Pondělí, 22. Leden 2018 - 17:45

Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční výstavu, tentokrát věnovanou betlémům ze Slezska.

Lesnatá krajina Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd poskytovala dostatek materiálu a podobně jako v jiných horských oblastech se zde rozvinulo lidové nebo poloprofesionální řezbářství. V obecné rovině byl vznik lidového betlémářství podmíněn celou řadou okolností: přejímáním vzorů z vyššího společenského prostředí, blízkostí významných poutních areálů či kultovních objektů, postupujícím kulturním vývojem a v neposlední řadě byl reakcí na zákaz stavění chrámových betlémů, vydaný na sklonku 18. století v rámci josefinských reforem regulujících církevní život.

Betlémy se zhotovovaly prakticky na celém území Slezska, ale v určitých střediscích převážily rysy typické pro danou oblast. Kromě Opavska, kde se v rané fázi lidového betlémářství vyráběly betlémy s plochými figurkami ručně malovanými na kartonu, převládaly jinak betlémy s figurkami vyřezávanými a většinou barevně lakovanými.

Vyřezávání betlémových figurek bylo v oblasti Jeseníků zpravidla doplňkovou prací k jinému povolání a vítaným přivýdělkem k zajištění živobytí, někdy se jednalo také o amatérskou tvorbu ve volných chvílích. Mezi betlémáři však působili v omezené míře i profesionálové, pro které bylo řezbářství hlavním zdrojem obživy. K výrazným betlémářským střediskům s doloženou řezbářskou tradicí patřily obce na Jesenicku a Bruntálsku – Zlaté Hory, Vrbno pod Pradědem, Andělská Hora i samotné město Bruntál.

Vystavená kolekce představuje produkci západní části českého Slezska. Pro výstavní cyklus Betlémy, tentokrát z … byla zapůjčena z Muzea v Bruntálu, p. o., které uchovává jednu z nejucelenějších sbírek dokladujících řezbářství regionu. Zajímavá je také tím, že u podstatné části exponátů je známé autorství tvůrců betlémů. Vystavené soubory doplňují i práce z východní části Slezska, jež pro výstavu zapůjčilo Ostravské muzeum, p. o..

Komentované prohlídky výstavy proběhnou o adventní neděli 10. 12. 2017 ve 14.00 a 16.00 hod.