Lidové podmalby na skle

Malá výstavní síň
Pátek, 11. Srpen 2017 - 10:00 - Pondělí, 13. Listopad 2017 - 17:45

Pro zájem veřejnosti bude výstava prodloužena do 12. listopadu 2017.

Za jeden z nejpůvabnějších projevů lidového umění bývají považovány podmalby na skle, které od sklonku 18. století tvořily významnou součást života našich předků. Zdobily obytný prostor, reprezentovaly majitele a pro svou převážně náboženskou tématiku byly předmětem úcty. Symbolicky přinášely do domu požehnání a ochranu před zlým. Technika podmalby, tzn. nanášení barvy na rubovou stranu skla, má hluboké kořeny sahající do antiky. V západní Evropě se však plně rozvinula během 15. století spolu s rozmachem sklářské výroby. Artefakty vzniklé touto technikou byly nejprve určeny pro vyšší společenské vrstvy. Přejímáním a napodobováním vzorů docházelo ke zlidovění podmaleb, které se pozvolna přenesly do venkovského prostředí, kde doznaly nesmírné obliby. V rámci českých zemí se postupně vyhranila řada výrobních oblastí, odlišujících se od sebe vlastním malířským výrazem. Z obvykle rodinných dílen byly podmalby rozváženy na vhodná odbytiště
(trhy, poutní místa) nebo distribuovány podomním prodejem. Ke konci 19. století začala poptávka po obrázcích na skle upadat a jejich místo zastoupily levnější průmyslově vyráběné náboženské tisky.
Kolekci podmaleb na skle prezentuje Středočeské muzeum u příležitosti 60. výročí svého založení.

K výstavě byl vydán i stejnojmenný odborný katalog, rozčleněný do několika kapitol, jež postihuje historický vývoj malby na skle, techniku podmalby a podmínky výroby a zejména charakterizuje produkční oblasti, z kterých obrázky na skle pocházejí.
Ivana Kubečková, Luboš Kafka: Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
135 stran, cena 200,- Kč.
K dostání na pokladně muzea.