Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín

17.5.2024 - 13.10.2024 10:00 - 18:00

Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 50,- Kč, rodinné 190,- Kč

Poznejte pozoruhodný životní příběh malíře Miloše Maliny, kterému naše muzeum vděčí za podstatnou část své sbírky, a prohlédněte si mimo jiné díla předních umělců 20. století Václava Špály, Emila Filly či Andreje Bělocvětova, s nimiž se Miloš Malina velmi dobře znal. 

Miloš Malina odkázal muzeu celou svou pozůstalost, která vzhledem k jeho rozmanitým zájmům – sběratelství, amatérské archeologii, fotografování, restaurátorství i vlastní výtvarné tvorbě, představuje neobyčejně rozsáhlý soubor v počtu několik desítek tisíc exemplářů. Výstavní projekt se zaměřuje zejména na jeho výtvarnou sbírku, která dosud nebyla uceleně představena a která provede návštěvníka klíčovými setkáními umělce s významnými osobnostmi své doby. Díky těmto kontaktům získal Miloš Malina výtvarná díla, která budou na výstavě prezentována. Doplní je sbírka uměleckých artefaktů, sloužících často jako předloha k Malinovým obrazům, a jeho archeologické nálezy.

V rámci výstavy se uskuteční komentované prohlídky s kurátory Mgr. Annou Strasserovou a archeologem Mgr. Petrem Novým vždy od 17 hodin:

středa 10. 7. 2024
čtvrtek 12. 9. 2024 
čtvrtek 10. 10. 2024 

V pořadí pátou výstavu Miloše Maliny připravilo muzeum k blížícímu se 120. výročí malířova narození.

 

Galerie: 
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
Výstava Miloš Malina. Sběratel, archeolog, podivín ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy