Pod vodou i nad vodou. Fauna a flóra středního a dolního Povltaví

2.6.2023 - 31.12.2023 10:00 - 18:00

Vstupné 70 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 190 Kč
Vstupenky ZDE

Výstava představuje typické známé i méně známé zástupce flóry a fauny jak v samotné Vltavě, tak v jejím okolí, vymodelovaném v geologické minulosti právě činností řeky. Ukazuje ale i negativní změny ve složení fauny, vyvolané stavbou přehrad vltavské kaskády a dalších vodních děl, která zejména rybám znemožnila migraci a vedla k vymizení řady druhů z Vltavy. Samozřejmě ani nepůvodní, záměrně do Povltaví introdukované či spontánně se rozšířivší druhy živočichů nebudou chybět.

Představena budou i pozitiva, jako díky většinou nezamrzající hladině řeky v Praze vznik nových zimovišť vodních ptáků.

Návštěvníci budou seznámeni i s méně známým pojmem ekologie krajiny – říčním fenoménem – a s jeho projevy ve formě zvýšené pestrosti a bohatství přírody jak na úrovni druhové, tak celých rostlinných společenstev a formací a na ně vázaných živočichů.

Galerie: 
Muzeum Roztoky