Workshop linorytu s grafiky Pavlem Piekarem a Zbyňkem Hrabou

2.4.2023 14:00 - 17:00

Vstupenky ZDE

V rámci workshopu, který povedou grafik a předseda SČUG Hollar Pavel Piekar a člen sdružení a grafik Zbyněk Hraba si účastníci mohou navrhnout, překreslit a vyrýt vlastní linoryt, jenž si také pod vedením zkušených grafiků na závěr vytisknou. Oba umělci dlouhodobě s technikou barevného linorytu pracují a mohou zájemcům poodhalit nejen vlastní postupy a předat řadu zkušeností, ale nabídnou jim také možnost vytisknout poslední barvu na umělcem již rozpracovanou grafiku a spolupodílet se tak na vzniku originálního grafického listu vznikajícího soutiskem. Workshop probíhá jako doprovodný program výstavy Hollar – napříč generacemi probíhající ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Návštěvnické centrum, neděle 2. dubna 2023 14:00 – 17:00

Rezervace: simkova@muzeum-roztoky.cz, 720 624 454

Vstupenka na workshop 300,- Kč 

Vhodné pro účastníky od 15 let

Galerie: 
Muzeum Roztoky