KAPACITA NAPLNĚNA / Workshop linorytu s grafiky Pavlem Piekarem a Zbyňkem Hrabou

4.3.2023 14:00

Děkujeme za Váš zájem, kapacita workshopu je již zcela naplněna.

V rámci workshopu, který povedou grafik a předseda SČUG Hollar Pavel Piekar a člen sdružení a grafik Zbyněk Hraba si účastníci mohou navrhnout, překreslit a vyrýt vlastní linoryt, jenž si také pod vedením zkušených grafiků na závěr vytisknou. Oba umělci dlouhodobě s technikou barevného linorytu pracují a mohou zájemcům poodhalit nejen vlastní postupy a předat řadu zkušeností, ale nabídnou jim také možnost vytisknout poslední barvu na umělcem již rozpracovanou grafiku a spolupodílet se tak na vzniku originálního grafického listu vznikajícího soutiskem. Workshop probíhá jako doprovodný program výstavy Hollar – napříč generacemi probíhající ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Pořádá Salón Zdenky Braunerové ve spolupráci se Středočeským muzeem a za podpory Města Roztoky.

Návštěvnické centrum, sobota 4. března 2023 14:00 – 18:00

Rezervace: sasinkova@muzeum-roztoky.cz, 604 231 453

Kurzovné 100,- Kč

Vhodné pro účastníky od 15 let

Galerie: 
Muzeum Roztoky