V zajetí překladu. Životní osudy překladatele Jaroslava Zaorálka

23.6.2021 17:30

Doprovodný program k výstavě Heda: Kameni, promluv!

Vstupné 30 Kč

Překladatelské dílo Jaroslava Zaorálka, které vzniklo v poměrně krátkém období, ale přesto je nebývale rozsáhlé, představí literární historik Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D. (Památník národního písemnictví), který promluví o osobním příběhu Zaorálka i o jeho práci zahrnující překlady různě oborově zaměřených esejů, recenzí knih, filosofických a teologických pojednání a krásné literatury nejen pro Dobré dílo staroříšského vydavatele Josefa Floriana.