Americký klub dam

Středa, 5. Květen 2021 - 10:00 - 18:00

Exteriérová výstava v zahradě Braunerova mlýna je volně přístupná každý den od 10 do 18 hodin.

Americký klub dam byl založen v roce 1865 jako jeden z prvních českých ženských spolků, který vznikl z iniciativy Vojty Náprstka. U zrodu spolku stála například Karolina Světlá. Hlavním posláním Amerického klubu dam se stalo vzdělávání členek. Vojta Náprstek pořádal v domě své matky („U Halánků“) kromě osvětových přednášek i praktické lekce pro moderní hospodyně. Zájem byl značný, členství v klubu patřilo k dobrému tónu tehdejší české vlastenecké společnosti a k jeho členkám náležela většina ženské populace významných českých rodin – manželky a dcery spisovatelů, intelektuálů, novinářů, politiků. Činnost spolku byla v roce 1948 přerušena a po dlouhé odmlce v roce 1996 obnovena.