Heda: Kameni, promluv!

2.12.2020 10:00 - 18:00

plné vstupné: 70,- Kč / zvýhodněné vstupné: 50,- Kč / rodinné vstupné: 190,- Kč

Ve výstavě může být současně maximálně 10 návštěvníků.

VSTUPENKY ZDE

Heda: Kameni, promluv!

Hedvika Zaorálková

Výstava připravená k 120. výročí narození sochařky a výrazné roztocké osobnosti Hedviky Zaorálkové představuje průřez jejím celoživotním dílem ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a dalších institucí a sběratelů. Nahlíží práci umělkyně v širším kontextu české sochařské produkce a připomíná tvorbu Jana Štursy, Otto Gutfreunda, Bohumila Kafky či Josefa Drahoňovského, kteří patřili k velkým vzorům Zaorálkové nebo byli jejími učiteli na Uměleckoprůmyslové škole. V expozici jsou prezentovány rovněž práce některých vrstevnic autorky (Hany Wichterlové, Karly Vobišové-Žákové, Marty Jiráskové-Havlíčkové nebo přítelkyně Zdeňky Swarzerové-Kriseové), jež začínaly studovat ve 20. letech 20. století sochařské obory, tradičně považované za doménu mužů, na Uměleckoprůmyslové škole i na Akademii výtvarných umění.

Díky sňatku s vynikajícím překladatelem Jaroslavem Zaorálkem sochařka byla navíc v kontaktu s řadou významných představitelů české i evropské literární scény, kteří jí byli nejen velkým inspiračním zdrojem, ale mimo to rozšířili okruh umělců i teoretiků, s nimiž se stýkala. K jejím nejbližším přátelům patřil také Alén Diviš, o jehož dílo se Heda po malířově smrti starala a je na výstavě zastoupeno.

Doprovodný program k výstavě:

17. 6. 2021 od 17 hod.
Komentovaná prohlídka k výstavě Heda: Kameni, promluv! s kurátorkou a historičkou umění Mgr. Lucií Váchovou, Ph.D.
 
23. 6. 2021 od 17:30 hod.
Překladatelské dílo Jaroslava Zaorálka, které vzniklo v poměrně krátkém období, ale přesto je nebývale rozsáhlé, představí literární historik Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D. (Památník národního písemnictví), který promluví o osobním příběhu Zaorálka i o jeho práci zahrnující překlady různě oborově zaměřených esejů, recenzí knih, filosofických a teologických pojednání a krásné literatury nejen pro Dobré dílo staroříšského vydavatele Josefa Floriana.
Z překladů Jaroslava Zaorálka bude číst Lukáš Aki Houdek.
 
29. 6. 2021 od 17:30 hod.
O přátelství roztocké sochařky Hedviky Zaorálkové a malíře Aléna Diviše promluví historička umění Mgr. Vanda Skálová (GASK), která se umělcovým dílem dlouhodobě zabývá. Málokdo totiž ví, že právě Hedviku Zaorálkovou a Aléna Diviše pojilo úzké přátelské pouto a že právě sochařka se po smrti svého přítele postarala o jeho uměleckou pozůstalost a odkaz, které tak nezmizely v propasti zapomnění.
 
15. 7. 2021 od 17 hod.
Komentovaná prohlídka k výstavě Heda: Kameni, promluv! s kurátorkou a historičkou umění Mgr. Lucií Váchovou, Ph.D.


ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA
Vždycky se mi zdá, že kámen probouzím k životu...
O zajímavém a ne právě snadném životě nadané umělkyně a také o jejím manželovi, významném překladateli, hovoří historičky umění Lucie Váchová, Vanda Skálová a literární historik Lukáš Prokop.


Nad výstavou převzalo záštitu Ministerstvo kultury ČR a ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek.

VSTUPENKY ZDE

PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_heda.pdf1.67 MB
Video: 
Galerie: 
Hedvika Zaoralkova
Hedvika Zaoralkova
Hedvika Zaoralkova
Hedvika Zaoralkova