SVÁTKY HUDBY

20.9.2020 - 21.9.2020 17:00 - 16:45

Vstupné: 250,- Kč / 100,- Kč

Srdečně Vás zveme na koncert SVÁTKY HUDBY s Filharmonickým komorním orchestrem a sólisty Janem Mráčkem (housle) a Karlem Untermüllerem (viola).

PROGRAM:


J. Haydn – Symfonie č. 49 f moll „La Passione“

Adagio, Allegro di molto, Menuet, Presto

W. A. Mozart – Koncertantní symfonie Es dur pro housle, violu a orchestr, KV 364

Allegro maestoso, Andante, Presto

Filharmonický komorní orchestr se představí ve složení:

I.housle V. Kobrle (umělecký vedoucí), P. Sochůrek, J. Kubita, P. Šafařík

II. housle V. Prudil, J. Škoda, M. Kozánek

viola  O. Kameš, P. Hořejší

violoncello F. Host, J. Keller

kontrabas J. Vopálka

hoboje  J. Brožková j.h., J. Zelba j.h.

lesní rohy K. Javůrková j.h., Z. Vašina j.h.

Galerie: 
SVÁTKY HUDBY